Historie obce Prakšice [ Historie (archivní dokument) ]

Dominantou obce je kostel Krista Krále, který je vidět z dalekého okolí. Obec je obklopena lesy. V severozápadní části katastru obce je přírodní park Prakšická vrchovina s převahou dubohabřin a teplomilných doubrav. Část katastru zabírají teplé lokality stepního charakteru s mnoha starými sady a trvalými travnatými porosty. Okolí místního rybníka, překrásná příroda a nedaleké Luhačovice jsou vhodné pro pěší i cykloturistické túry. Blízkost Uh. Brodu láká k prohlídce muzea J.A. Komenského. Do nedalekého Zlína a Uherského Hradiště je dobré autobusové spojení. Na sportovním areálu jsou pořádány letní zábavy. Tradicí jsou jarní masopustní oslavy a krojované hody s právem každoročně pořádané třetí říjnovou neděli.
První písemná zpráva z roku 1131.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 23.03.2007 v 10:56 hodin