Prakšice [ Město nebo obec ]

Obec leží v údolní nivě na jihozápadním úpatí Vizovických vrchů v nadmořské výšce 200 - 250m n.m. Pohledově je obec nejlépe viditelná ze silnice přicházející od Uherského Brodu. Dominantou obce je kostel Krista Krále, který je vidět z dalekého okolí. Obec je obklopena lesy.
V severozápadní části katastru obce je přírodní park Prakšická vrchovina s převahou dubohabřin a teplomilných doubrav. Část katastru zabírají teplé lokality stepního charakteru s mnoha starými sady a trvalými travnatými porosty. Okolí místního rybníka, překrásná příroda a nedaleké Luhačovice jsou vhodné pro pěší i cykloturistické túry. Blízkost Uh. Brodu láká k prohlídce muzea J.A. Komenského. Do nedalekého Zlína a Uherského Hradiště je dobré autobusové spojení. Na sportovním areálu jsou pořádány letní zábavy. Tradicí jsou jarní masopustní oslavy a krojované hody s právem každoročně pořádané třetí říjnovou neděli.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.praksice.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 17.11.2021 v 21:07 hodin