Odbor správy majetku [ Odbor města nebo obce ]

Vedoucí odboru
Ing.Vladimíra Hellebrandová - kl.265 - hellebrandova@volny.cz

Technik
Miroslav Náhlík - kl.269

Investiční technik
Alfons Hahn - kl.259 - hahn.alfons@volny.cz,
Nájemné
Daniela Kolodějová - kl.264

Skladová evidence, bytový úsek
Pavla Bočková - kl.276

Bytový technik
Marie Zimná - kl.260

Údržba - dílna
Karel Poštulka - kl.227*služby pro nájemníky městských domů - odvoz domovního odpadu, čištění kanalizace a komínů, revize elektro, plynu, hasících přístrojů, výtahů, hromosvodů, další běžná údržba budov
*přejímky a předávání bytů, nebytových prostor
*uzavírání nájemních smluv u nově přidělovaných bytů
*předepisování a evidence nájemného a záloh souvisejících s užíváním bytu (vodné, stočné, dodávky tepla teplé užitkové vody, odvoz odpadu, aj.)
*vyúčtování služeb
*vyřizování žádostí o státní dotace na tepelnou energii
*kontrola úhrad nájemného
*vyhotovení podkladů pro vymáhání nedoplatků
*investiční výstavba a údržba školských zařízení
*provádění funkce investora a stavebního dozoru na stavbách města
*zajišťování oprav a investičních akcí na kulturních památkách města
*provozování kulturních domů v Bobrovníkách a Darkovičkách
*fakturace za drobné opravy v městských bytech

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mírové náměstí 23
748 01 Hlučín
Česko (CZ)
tel: (+420) 595 020 211
fax: (+420) 595 043 238

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 24.01.2003 v 16:05 hodin