Odbor vnitřní správy [ Odbor města nebo obce ]

Vedoucí odboru
Ing.Jarmila Harazinová - kl.203 - harazinova@hlucin.info

Správce informačního systému
Lucie Kaniová - kl.222 - kaniova@hlucin.info , podatelna@hlucin.info

Správce sítě
Bc.Přemysl Kukla - kl.258 - kukla@hlucin.info

Sekretariát
Jarmila Tvarůžková - kl.214 - tvaruzkova@hlucin.info , sekretariat@hlucin.info

Personální úsek
Jiřina Bořucká - kl.223 - borucka@hlucin.info

Mzdová účtárna
Hana Glumbíková - kl.205 - glumbikova@hlucin.info

Hospodář, voj. a CO
Lydie Pospiechová - kl.218 - pospiechova@hlucin.info

Matrika
Lenka Hazuchová - kl.224 - hazuchova@hlucin.info

Matrika
Lydie Drobná - kl.224 - drobna@hlucin.info

OP a cestovní doklady
Alena Majerová - kl.215 - majerova@hlucin.info

Ohlašovna
Ing. Liběna Mrázková - kl.207 - mrazkova@hlucin.info

Podatelna, ústředna
Vjačková Martina, DiS - kl.111 - vjackova@hlucin.info

Řidič
Eduard Kuča - kl.236


Právní oddělení

Vedoucí oddělení
Mgr. Bc. Tomáš Volný - kl.206 - pravnik@hlucin.info

Vymáhání pohledávek
Pavla Žílová - kl.217 - zilova@hlucin.info

Přestupková agenda
Sylvie Nicklová - kl.216 - nicklova@hlucin.infoMatrika :
Provádí zápisy do matriky narození, úmrtí, uzavření manželství.
Provádí zápisy při změně jména, příjmení, rozvodu manželství ap.
Vydává výpisy z matriky, rodné, oddací a úmrtní listy.
Vydává podklady a matriční doklady pro cizinu.
Sepisuje doklady potřebné pro uzavření manželství.
Zabezpečuje výkon obřadu uzavírání manželství.
Vydává a přijímá delegace sňatků.
Provádí zápisy změn v občanských průkazech.
Ověřuje opisy listin, ověřuje podpisy na listinách.
Vydává ověření o státním občanství občanům mající trvalý pobyt na území města.
Zajišťuje vyžádání výpisu z rejstříku trestů.

Přestupková agenda :
Provádí řízení o přestupcích na základě oznámení o přestupku.
Vede rejstřík přestupků.
Provádí zprávy o pověsti občanů pro účely trestního řízení a vyžádání soudu.
Dává podklady pro udělování státního občanství ČR.
Spolupracuje s městskou policií.

Evidence obyvatelstva :
Přihlašuje občany k trvalému a přechodnému pobytu.
Provádí zápisy o pobytu a změnách pobytu v občanských průkazech.
Vede evidenci úmrtí občanů.
Vede evidenci uzavřených a zrušených manželství.
Vede evidenci narozených dětí.
Vede centrální evidenci obyvatel města, zhotovuje volební seznamy.

Pomocná vojenská evidence a C0 :
Vede pomocnou vojenskou evidenci, hlásí změny na OVS.
Zajišťuje podklady pro odvodní řízení branců.
Zajišťuje plnění úkolů související s brannou povinností státu.
Zajišťuje plnění úkolů CO.

Na úseku technicko-hospodářském
Organizačně a technicky zajišťuje volby do zastupitelských orgánů.
Organizačně a technicky zajišťuje sloučení a odloučení části obce.
Organizačně a technicky zajišťuje úkoly při sčítání obyvatelstva.
Připravuje podklady k návrhům na změny názvů ulic a na pojmenování nových ulic a zajišťuje jejich realizaci včetně číslování domů.
Vede evidenci ztrát a nálezů a jejich likvidaci.
Zajišťuje činnost Komise pro občanské záležitosti

Na úseku požární ochrany
- Sestavuje rozpočet pro činnost požární ochrany.
- Zajišťuje provoz a údržbu objektů Sboru dobrovolných hasičů.
- Zodpovídá za technický stav vozidel SDH včetně technických prohlídek a sleduje spotřebu PHM.

Správa a údržba výpočetní techniky
správa a údržba výpočetní a kancelářské techniky, programového vybavení, vedení jejich evidence
provádí poradenskou a školící činnost pro zaměstnance města v oblasti výpočetní techniky

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mírové náměstí 23
748 01 Hlučín
Česko (CZ)
tel: (+420) 595 020 211
fax: (+420) 595 043 238

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 24.01.2003 v 15:47 hodin