Majetkový odbor [ Odbor města nebo obce ]

Vedoucí odboru
Ing.Růžena Hanslíková - kl.210 - hanslikova@hlucin.info

Evidence majetku
Anna Látalová - kl.263 - latalova@hlucin.info

Převody nemovitostí
Eliška Pavlíková - kl.266 - pavlikova@hlucin.info

Převody nemovitostí
Dagmar Nevřelová - kl.262 - nevrelova@hlucin.info

Prodej bytů - kl.261*žádosti občanů, právnických a fyzických osob o prodej, směnu či pronájem majetku města (pozemků, nemovitostí, nebytové prostory)
*sepisování kupních, směnných a nájemních smluv
*nakládání s majetkem města
*převody státního majetku do majetku města
*spolupráce se soudními znalci
*spolupráce s Okresním pozemkovým úřadem v Opavě při řešení restitučních nároků

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mírové náměstí 23
748 01 Hlučín
Česko (CZ)
tel: (+420) 595 020 211
fax: (+420) 595 043 238

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 24.01.2003 v 16:08 hodin