ZŠ Rovniny [ Základní škola ]

ZŠ Rovniny
ZŠ Rovniny
Jde o školu s rozšířenou jazykovou výukou. Stěžejními jazyky jsou angličtina a němčina, ale můžeme nabídnout také výuku francouzštiny a ruštiny. S výukou cizího jazyka se v jazykových třídách začíná od 3.ročníku, v 6.ročníku je pak zařazen další cizí jazyk. Žáci tak absolvují 6 hodin cizího jazyka týdně. V ostatních třídách se začíná s cizím jazykem jak je obvyklé - od 4.ročníku. O kvalitě výuky svědčí přední místa našich žáků v okresních a krajských kolech Olympiád cizích jazyků. Výuka probíhá v pěkné pavilónové škole. Žáci mají k dispozici 2 tělocvičny, 3 hřiště, vycházkový dvůr, 5 pinkpongových stolů, kryté doskočiště. Výuka jazyků se uskutečňuje v 5 jazykových učebnách. Dalšími speciálními učebnami jsou učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy a počítačová učebna. K výuce vaření slouží žákyním cvičná kuchyň s pěkně vybavenou jídelnou. Škola vlastní vypalovací pec pro výrobu keramiky. Zvláštností je výuka paličkování . Tradici má zájmová tělesná výchova zaměřená na košíkovou. Novým hitem pro žáky je florbal. Všechno toto zařízení mohou vzužívat také děti, které navštěvují 3 oddělení školní družiny. Rodiče si dnes mohou vybrat, na kterou školu bude jejich dítě chodit. Zájem o naši školu dokazuje naplněný počet žáků ve všech třídách. Naší devizou je vzájemná úcta, dobrý kolektiv a pěkné vztahy.

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Rovniny
Cihelní 1
748 80 Hlučín
Česko (CZ)
tel: (+420) 595 041 439
ZŠ Rovniny
ZŠ Rovniny

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 24.01.2003 v 08:36 hodin