PORUBA Martin [ Osobnost ]

Hudebník, dómský varhaník,
ředitel kůru chrámu sv. Víta v Praze,
narozen 30.10.1951 v Ludgeřovicích.

Narodil se rodičům Jenovefě a Aloisu Porubovi. Základní školní docházku absolvoval v Ludgeřovicích, současně navštěvoval i LŠU v Petřkovicích. Od 13 let se učil hrát na pozoun u prvního pozounisty ostravské opery Jana Jindřicha Smolky.
V r. 1967 začal studovat na konzervatoři v Ostravě, obor pozoun. Zároveň vystupoval jako pozounista v petřkovické "dechovce", později v dechovém orchestru Vítkovák . V r. 1971 se stal varhaníkem ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně, v letech 1972-74 absolvoval vojenskou službu v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého v Praze jako pozounista symfonického orchestru.
Studium hudební vědy na Karlově Univerzitě začal v r. 1974 a téhož roku se stal varhaníkem kostela sv. Tomáše na Malé Straně a členem pěveckého sboru Amici musicae antiquae, sboru, který se zabýval hudbou z období 14.st. až 16.st. a Gregoriánským chorálem.
V letech 1980-81 byl zaměstnán jako pozounista rozhlasového orchestru v Ostravě, zároveň se připravoval na státní zkoušky v Praze a psal diplomovou práci o opavském varhanáři Ryšálovi.
Po emigraci do Norimberku v r. 1981 se stal varhaníkem v místní hradní kapli při českých bohoslužbách. Od r. 1982 žil v Mnichově, pokračoval zde ve studiu hudební vědy a zastával místo varhaníka a sbormistra v kostele sv. Mikuláše. V letech 1984-1988 absolvoval v Mnichově Vysokou školu hudební - církevní hudba, tj. varhany, vedení sboru a kompozici. Po ukončení studia působil na téže škole jako učitel harmonie a kontrapunktu.
Mezi léty 1988-1992 se účastnil varhaních kurzů staré hudby a improvizace u profesora H.Vogla v Německu a profesora L.F. Tagliavini v Bologni.
Od r. 1994 se stal dómským varhaníkem a ředitelem kůru chrámu sv. Víta v Praze.

Zpracováno podle vlastního životopisu.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Markéta Kvitová (Informační centrum Nový Jičín) org. 56, 21.03.2003 v 11:00 hodin