Historie obce Oznice [ Historie (archivní dokument) ]

Historie obce se váže k roku 1376, kdy se dochovaly první písemné zprávy o obci. Oznice byla součástí lenního statku Arnoltovice (později Valašské Meziříčí). Asi v 15. století byla obec zpustošena a zanikla. V roce 1663 se tu znovu usadilo devět chalupníků, kteří utvořili paseky a založili pole. V dalších létech obec vzrůstala rozdělováním pasekářských usedlostí a zakládáním nových. Obec patřila k nejchudším valašským obcím. Obyvatelé si přivydělávali pletením metel a výrobou valašské obuvi - krpců, trakařů, saní, dřevěného nářadí aj.

V obecní pečeti z poloviny 18. století je radlice obrácená hrotem vzhůru a vedle ní krojidlo. Hořejší a dolní část pečetního pole je zdobena rozvilinami.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://oznice.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 11:32 hodin