Oznice [ Město nebo obec ]

Stručný geografický přehled
Obec Oznice leží jihozápadně od Valašského Meziříčí (asi 6 km), v údolí Hostýnských vrchů kolem potoka Oznička. Její domky jsou roztroušeny po stráních severovýchodní části Hostýnských vrchů a kolem potoka Ozničky v údolí, které je obklopeno nevysokými kopci porostlými krásnými lesy. Katastr obce má rozlohu 613 ha, území obce je charakteristické svými značnými výškovými rozdíly. Domky a usedlosti jsou zčásti roztroučeny na úbočích údolí, novější zástavba se soustředila kolem školy ve středu obce. Nejvyšším místem na katastru obce je hřeben Hostýnských vrchů na severním okraji katastru v nadmořské výšce 578 m, střed obce leží ve výšce 380 m.

Údaje o vzniku a významných historických událostech
Oznice byla součástí lenního statku Arnoltovice ( později Valašské Meziříčí ). Uvádí se poprvé roku 1396. Asi v 15. století byla obec zpustošena a zanikla. V roce 1663 se tu znovu usadilo devět chalupníků, kteří utvořili paseky a založili pole. V dalších létech obec vzrůstala rozdělováním pasekářských usedlostí a zakládáním nových.
Obec patřila k nejchudším valašským obcím. Obyvatelé si přivydělávali pletením metel a výrobou valašské obuvi - krpců, trakařů, saní, dřevěného nářadí aj.

Školství
Škola byla v obci zřízena v roce 1878, v roce 1927 provedena nástavba 1. poschodí.

Zajímavosti:
- partyzánský bunkr v lese nad obcí
- oznická zvonice se dvěma zvony, z nichž jeden pochází z r. 1737
- pomník Tomáše G. Masaryka poblíž hájenky na Uhliskách a na hřebeni Hostýnských vrchů jeden z mála dochovaných pomníků císaře Františka Josefa I.
- více než polovina území obce je pokryta lesy.
- vrchy, které obec obklopují, nesou názvy Zámčisko, Vápenka, Píšková, Kužel Plecháčka, Lámaň, Podhoří, Škaredky, Dlouhá Hůra, Palések, Horecka, Štěpánův Kopec.
- jednotlivá místa katastru obce měla své názvy, z nichž některé zanikly, jiné dosud existují, např. Fagoška, Rytviska, Podhoří, Nivka, Crhová, Uhliska aj.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://oznice.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 18.11.2021 v 23:44 hodin