Zbytky městského opevnění

Zbytky městského opevnění
Zbytky městského opevnění
Název: zbytky městského opevnění
Identifikátor: 8-1375
Obec: Hlučín
Lokalizace: parc.č.: 68, 69, 75 - zahrada, 79/1, 66, 55, 367, st.pl., 390, 391 - zahrada, 409/2, 407/2, 100, 87 - st.pl.
Statut památky: KP

Městské opevnění zniklo patrně již při založení města a jeho průběh se později neměnil. Na západě opevnění navazovalo na tvrz. Hradby byly vybudovány až koncem 15., či počátkem 16. století. V roce 1534 nebo 1535 (za Bernarda ze Zvole) bylo údajně dokončeno opevnění, skládající se z hradebních zdí, přerušených Opavskou (Dolní), Ostravskou (Horní) a Ratibořskou (Novou) branou a ze 13 okrouhlých bašt. V roce 1822 byla Ostravská brána zbořena. V roce 1829 ji následovala Opavská brána, pak hradební zdi a naposled byly zasypány i příkopy.
Průběh hradeb dnes již připomíná jen dvojitý věnec ulic, mezi nimiž se dochovaly úseky kamenných zdí a oloválcové, dovnitř obrácené bašty s klíčovými střílnami - na severu (mezi ulicemi Pode zdí a Na valech), na jihovýchodě (ulice U bašty) a jihu (Hrnčířská ulice). Na severu a jihu jsou také patrné náznaky příkopu. Na zrušeném parkánu byly postaveny
domy v ulicích Na valech a Hrnčířské.
Zbytky městského opevnění
Zbytky městského opevnění

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rdaova.cz
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 13.04.2005 v 09:37 hodin