Meteorologická stanice Hošťálková [ Meteorologická stanice ]

budka
Pozorovatel a autor článku Milan Čermák
Historie meteorologických pozorování v Hošťálkové

Meteorologická pozorování v Hošťálkové mají bohatou a dlouhou historii, i když se po většinu času omezovala pouze na pozorování a měření srážek. První záznamy meteorologických pozorování v Hošťálkové jsou od 1. ledna 1883, kdy byla uvedena do provozu met. stanice, která měřila teplotu, množství oblačnosti, směr a rychlost větru a srážky. Stanice byla zřízena na myslivně a pozorování zde prováděli postupně p. Růžička, p. Lischenik a p. Gutsverwalter. Stanice byla zrušena 31. 7. 1929.
Od 1. srpna 1929 byla v Hošťálkové zřízena stanice srážkoměrná, o kterou se až do 31. prosince 1977 starala paní Anežka Krutílková. Stanice se nacházela u rodinného domu č. 330. K 1. lednu 1978 byla stanice přemístěna k domu č. 107 a měření zde prováděl p. Jan Mikulec až do konce roku 1979. Poté se srážkoměrná stanice stěhovala k domu č. 198, kde se o ní od 1. 1. 1981 do 29. 2. 1984 staral p. Štěpán Surý.
K 1. březnu 1984 byla srážkoměrná stanice opět přemístěna, k domu č. 350 a pozorovatelem byl jmenován p. Karel Hradil, který pozorování prováděl do 31. 12. 1988.
Posledním místem, kde působila srážkoměrná stanice v Hošťálkové byl pozemek u domu č. 21 pana Miroslava Střešovského, který také sám pozorování prováděl v době od 1. ledna 1989 do 31. prosince 2003, kdy byla ČHMÚ srážkoměrná stanice zrušena.
Dne 1. srpna 2002 byla ČHMÚ uvedena do provozu klimatologická stanice u rodinného domu č 419, která měří a pozoruje všechny met. prvky třikrát denně, v pozorovacích termínech 07, 14 a 21 hodin středoevropského času. Pozorování provádějí manželé Milan a Jaroslava Čermákovi.
Meteorologická pozorování v Hošťálkové tedy trvají od roku 1883 až doposud nepřetržitě, kromě roku 1980, kdy se zřejmě nepodařilo pracovníkům ČHMÚ nalézt v Hošťálkové vhodného pozorovatele. Díky tak dlouhému a nepřetržitému pozorování lze velmi přesně zpracovat množství srážek spadlých v katastru obce Hošťálková, jejich denní, měsíční a roční úhrny a je možno vysledovat srážkové extrémy v podobě nadměrných srážek, ale také naopak extrémně suchých období. Je zde třeba taky připomenout, že za tak dlouhou a téměř nepřetržitou pozorovací řadu mají největší zásluhu vlastní pozorovatelé a jejich rodiny, protože starat se o met. stanici, i když "jen" srážkoměrnou, vyžaduje každodenní měření množství spadlých srážek, v zimním období výšku sněhové pokrývky a výšku nově napadaného sněhu, vždy v pozorovacím termínu 07.00 hod. SEČ a celodenní pozorování atmosférických jevů. Vlastní měření sice nezabere mnoho času, ale každodenní přítomnost pozorovatele na stanici podstatným způsobem zasahuje do života jeho i celé jeho rodiny, protože soukromý život se podřizuje nutností pravidelného a každodenního měření a pozorování. Proto se také srážkoměrné stanice zřizují v blízkosti bydliště pozorovatelů, nebo přímo u domu pozorovatele.
Srážkoměrná stanice za celou dlouhou dobu svého působení změnila své místo v Hošťálkové celkem šestkrát a všem jejím pozorovatelům je třeba poděkovat za jejich práci a obětavost, díky níž dnes máme k dispozici velice cenný klimatologický přehled o spadlých atmosférických srážkách v Hošťálkové za uplynulých 121 let.
Od srpna 2002 je v provozu v Hošťálkové stanice klimatologická, která nahradila stanici srážkoměrnou a která měří a pozoruje všechny meteorologické prvky: teplotu, tlak, vlhkost vzduchu, sluneční svit, směr a rychlost větru, atmosférické srážky, oblačnost a všechny atmosférické jevy a to třikrát denně v pozorovacích termínech. Obsluha takové stanice už vyžaduje od pozorovatelů téměř nepřetržitou přítomnost a je časově velmi náročná, protože kromě vlastního měření a pozorování je potřeba veškeré údaje zpracovat a hotové výkazy pak odesílat na pobočku ČHMÚ Ostrava.
duha
Anemometr na měření směru a rychlosti větru

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hostalkova.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 12:11 hodin