Hošťálková [ Město nebo obec ]

Osídlení je rozptýleno v kopcovitém terénu Hostýnských vrchů, jeho převážná část je nepravidelně seskupena v údolích vytvořených potoky Horňanka, Hajnušovka a Štěpková. Přibližně ve středu obce se tyto tři potoky stékají a od svého soutoku vytváří potok Ratibořka, který je levobřežním přítokem Vsetínské Bečvy.
Hory valašské neuchvacují velikostí, ale svou rozmanitostí. Pásma horská vkládají se do sebe jako lístky rozvité růže. Kdo zná jejich taje, kdo jim porozumí, pochopí co valacha váže k rodnému kraji o němž se všeobecně praví: "Konec chleba, začátek kameňa".

Obec leží 9 km západně od Vsetína. Nadmořská výška 381 m. Nejbližší železniční stanice je v Jablůnce. Podle sčítání lidu z roku 2001 zde žilo 2 029 obyvatel.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.hostalkova.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 29.11.2021 v 11:26 hodin