Národní přírodní památka Komorní Hůrka

edna z našich nejmladších sopek ze starších čtvrtohor. O průzkum jejího nitra se zasloužil J. W. Goethe, na jeho počest byla do skály nad štolou vsazena pamětní deska.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 23.05.2021 v 23:27 hodin