Kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského [ Klášter ]

Kapucínský klášter byl založen v období masového zakládání kapucínských klášterů v Čechách v 17. století. Řád Kapucínů byl uveden do Čech po roce 1600 a stal se jedním z důležitých článků rekatolizace v protireformačním období. Klášter, stejně jako i další katolické církevní instituce v severozápadní oblasti Čech, měl tvořit jistou přehradu proti šířícímu se protestantismu ze sousedního Saska.

Klášter byl založen na popud majitele panství a kancléře Českého království Jana Hartvika Nostice. Výstavba klášterního komplexu probíhala v letech 1663-1667. V říjnu roku 1667 byl klášter slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Maxmiliánem Rudolfem ze Šlejnic. Klášter tvoří soubor budov konventu obklopujících čtvercový rajský dvůr s kruhovou studnou. Areálu dominuje stavba klášterního kostela sv. Antonína Paduánského s vysokým raně barokním trojúhelníkovým štítem. Klášter přežil období rušení klášterů za vlády Josefa II. a byl v provozu až do roku 1950, kdy byl zlikvidován za známé akce proti církevním řádům, kterou prováděla tehdejší pověstná státní bezpečnost. V 50. letech zde byla umístěna Československá armáda a klášter byl značně zdevastován. Klášter ohrozila i postupující těžba dobu Antonín, která zničila část zahrady a kapli sv. Anny z roku 1782.

V objektu kláštera působil od roku 1961 Městský podnik bytového hospodářství, nyní Sokolovská bytová s.r.o. Z tohoto důvodů je klášter i kostel dobře stavebně zabezpečen. Kostel sloužil v minulosti jako skladový prostor, v současné době je prázdný a uvažuje se o jeho dalším využití, např. jako koncertní síň.

V roce 1999 byla zahájena celková rekonstrukce silně zdevastované Nosticovské hrobky pod klášterním kostelem. Péčí Městského úřadu Sokolov byla hrobka uvedena do původního stavu, rakve opraveny a kosterní pozůstatky pohřbených pietně uloženy. Hrobka byla za účasti představitelů města, členů kapucínského řádu a široké veřejnosti znovu slavnostně vysvěcena 20. 12. 1999 světícím biskupem Paďourem.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mu-sokolov.cz
Typ záznamu: Klášter
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 10:03 hodin