Farní úřad [ Fara nebo farní úřad ]

Valašská Senice patří pod Farní úřad Francova Lhota, zde je i hřbitov pro farníky.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Valašská Senice 145
756 14 Francova Lhota
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 590

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:28 hodin