TJ AJAX Valašská Senice

Historie sportu ve Valašské Senici není bohatá a je dost čerstvá. Je ještě mnoho současníků, kteří se sportem v obci začínali. První náznaky sportovat byly až po II. světové válce, to bylo všeobecné nadšení pro všechno. Ale sportem se na Senici neuživíš, byla to jen zábava, která potřebovala prostor, na kterém bylo nutno zasít obilí nebo sklidit trávu. Hřiště se měnila a stěhovala, aby nevzniklo bláto a bylo kde pást dobytek. Tyto provizorní podmínky stále více stmelovaly partu. První plácek pro odbíjenou si udělali za dnešním obecním úřadem na současném tanečním kole. Vznikl první výbor pro SOKOL ve Valašské Senici. Hlavní iniciátor a také předseda byl Alois Šerý a hospodář Alois Ptáček dalšími členy výboru byli Josef Rumánek, Karel Rumánek, Václav Mikéska, Jan Haspala, Jaroslav Šipinka. Tento výbor spolu s dalšími členy, tvořil v roce 1949 tým volejbalu, který hrál utkání ve Valašských Kloboukách. Tam to dopadlo špatně, říkají pamětníci. "Ani nevím kolik jsme prohráli" vzpomíná Jaroslav Šipinka. Zjistili, že na špičku nemají, tak se hrávalo pro zábavu. Také fotbal nebylo kde hrát. Byly dvě lokality na "Baránkovém vršku a na Studénkách" i tady byli hlídači, kteří nás proháněli třeba strýc Hudeček. Ale o to, to bylo zajímavější a celý týden jsme se těšili na nedělní zápas. Dnes to vypadá paradoxně, ale problémem byl míč. Hrávalo se i s hadrákem a sešívaly se staré míče. V těchto podmínkách se tvořily první jedenáctky. Byly to zápasy proti Bechovu. Na fotografii jsou účastníci tohoto zápasu, zleva dole Rumánek Karel, Trochta, Bambuch Jar., Tkadlec Jan, Vaculík Oldřich. Nahoře zleva Haspala,
V této době se hrál taky stolní tenis a dokonce aktivně také šachy, tady byla aktivní hlavně Hinnerova Kula. (doplní pan Hinner). Samozřejmě, hlavně se hrál fotbal, v zimě hokej a bylo tu také lyžování. Po 68. roce začal všeobecný rozpuk sportu na Senici. I když hlavní téma bylo zemědělství, našlo se místo pro hřiště za školou. Samozřejmě na Senici - buď kopec, a když rovina tak močál. Tak se začalo z iniciativy MNV s odvodňováním plácku za školou a postavilo se i sociální zařízení. Z dnešního pohledu až neuvěřitelné, co tam bylo odpracováno brigádnických hodin zadarmo. V těchto letech fungoval na Senici SVAZARM (svaz pro spolupráci s armádou). Tady byl aktivní hlavně Jindřich Surovec, který zorganizoval mnoho pěkných svazarmovských odpolední. V roce 1971 u nás učila p. učitelka Martináková, která naučila místní mládež zacházet s buzolou a kompasem a vznikl turistický oddíl. Ten měl největší úspěch ve výkonnostním sportu. V r. 1972 po oblastní soutěži postoupily tři hlídky do okresní soutěže a do Krajské soutěže pak postoupili Šeliga P., Pikálek L., Šeliga J., Chromík J.
Šeliga J. a Chromík J. se stali Krajskými přeborníky a postoupili do Českého přeboru v Přerově. "Tam jsme málem zabloudili a neuspěli." Vzpomínají účastníci.
Škoda, že paní učitelka u nás nepůsobila déle. Tak jsme zase hráli za školou, do dnes zde máme litý asfalt. Hrávala se tu utkání v mini fotbale, hlavně nedělní utkání "Horňané-Dolňané".Děvčata hrála volejbal, košíkovou a tenis. Tehdejší předseda MNV Rolák Jaroslav se chlubí, že to bylo hřiště velké úrovně. Zájem mládeže se stále zvětšoval a po kolektivizaci obce v roce 1973, se jakoby změnil i vztah k vlastnictví půdy, a tak se sport začal stěhovat na snad jedinou možnou rovinu tzv. Kulanské louky. Hrávaly se tu už větší turnaje, hlavně ve fotbale. Z této doby se mi podařilo sehnat tři fotografie a podle nich je vidět, že se tu zúčastnila téměř celá vesnice. Zájem sílil a taky se formulovala parta, která si zakoupila první černo-oranžové dresy, samozřejmě za svoje peníze. Na jedné z fotografií vidíte úsměv p. Hinnera, který měl velký podíl na tom, že v letech 1980-82 se budovalo dnešní hřiště spolu s kabinami a sociálním zařízením. Toto byl popud pro tehdejší mladíky a Lubomír Trochta s Josefem Šeligou si troufli, přihlásit TJ Sokol Val. Senice do okresní soutěže ČSTV. Tehdy jsme si nedovolili přihlásit se pod naším tajným jménem AJAX, které propagovali hlavně naši trenéři jako Vaculík Oldřich, Juráň Alois, Surovec Josef, Janáč Karel, Trochta A. Po řadě připraváků, ve kterých hrávali hlavně ogaři Trochtovi, Šeligovi, Pikálkovi, Haspalovi, Rolák, Šipinkovi, Filákovi, Ptáčkovi, Chromíkovi a Tkadlecovi, Surovcovi a Surových, jsme nastoupili k prvnímu mistráku v Lačnově. Lačnovjané nevěřili kolik nás tam bylo a za aktivní podpory diváků jsme uhráli poločas se skóre 0:0, ale druhý jsme prohráli 5 :0. Domů jsme však přijeli jako vítězové, to bylo 23. srpna 1982. Pak jsme zažili první vítězství TJ SOKOL Val. Senice 30. 3. 1982 nad TJ Hošťálková 3:1. Toto se událo na hřišti TJ Sokol Fr. Lhota, který nám vycházel vstříc po dobu 2 let, než hřiště na Senici uzrálo. Ve Fr. Lhotě byla ještě na půl hřišti škvára a umývali jsme se v potoce. Hráčů bylo dost, ale ne vždy úplně kvalitních a tak za nás hrávali kluci z Francovky, které už Lhota nepotřebovala a nebo se tu nepohodli - Sucháček Karel, Surmař S., Trochta A., Hrbáček, Fojtík a řada dalších.
Na začátku léta r. 1984 se připravovalo otevření hřiště na Senici. Seničané to brali se vší vážností. Už od zimy se chystala tato událost, např. sbírka na míč "Tango", který byl dovezen až z Norska, a taky jsme usilovali o oficiální název AJAX. Psal se i dopis AJAXu Amsterodam, ten nebyl proti, ale žili jsme v trochu jiné ideologii, zůstalo u TJ SOKOL. Sláva to byla velká - tribuna na vlečce, hosté z okresu, turnaj čtyř mužstev TJ SOKOL Valašská Senice, TJ SOKOL Francova Lhota, TJ Střelná a TJ Zubák, častý a zároveň družební soupeř ze Slovenska. Od té doby se hraje nepřetržitě na tomto hřišti. Také tu hostovali sousedé z Fr. Lhoty při rekonstrukci jejich hřiště. Mohli jsme tu vidět i utkání I.B třídy. Časem se zjistilo, že technologie odvodnění hřiště byla nedostatečná, proto byla provedena v r. 1986 rekonstrukce, která vydržela dodnes. V r.1988 si tehdejší předseda J. Šeliga vymyslel Noční turnaj v mini kopané, toho se zúčastnilo 8 mužstev, vesměs domácích. Lidé byli udiveni: "Kdo to viděl hrát v noci fotbal", ale s pochopením sousedů se akce uskutečnila a druhý ročník nočního turnaje zveřejnila i media. Mužstev už bylo 12, později 24 a dnes 33.Turnaj se stal tradicí. Je to vydařená akce a nejen po společenské, ale i po Kulturní a sportovní stránce. Všichni nám závidí hlavně obětavé organizátory .V r.2002 byl postaven dřevěný altánek, ve kterém pořadatelé dělají své speciality. V roce 2003 bylo na hřišti členy AJAXU zhotoveno centrální zavlažování a zakoupena čtyřkolová sekačka trávy se sběračkou. V roce 2003 bylo přihlášeno po několikaleté odmlce fotbalové družstvo žáků, které tvoří mladí fotbalisté z naší obce doplněné svými vrstevníky se sousední obce Francova Lhota.. Taková je už současnost, je nutno připomenout, že dnes už oficiální TJ AJAX Val. Senice se po třiadvacetiletém úsilí historicky poprvé probojoval do vyšší třídy a od podzimu r. 2004 hraje III. třídu.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Valašská Senice 145
756 14 Francova Lhota
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 590

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:39 hodin