Školní budova

HISTORIE ŠKOLY VE VALAŠSKÉ SENICI
V roce 1883 zbudovala obec dřevěnou školu jednotřídní v níž se v září 1884 začalo vyučovat. V roce 1899 byla rozšířena na dvojtřídní a zároveň byla vystavena úhledná budova. V roce 1977 byla škola zrušena a školní mládež navštěvuje základní školu ve Francově Lhotě. V rekonstruovaném objektu byla zřízena v roce 1979 Mateřská škola, která funguje dodnes.
Během dvacátého století několikrát opravená i rozšířená.


DĚJINY ŠKOLY - kam chodívaly dítky do školy
V nejstarších dobách chodily dítky senické do Lidečka do školy. Na konci minulého století zřízena byla ve Francově Lhotě škola a kostel. Od té doby přiškolena byla Senice do Francovy Lhoty a přispíval jednou třetinou Francově Lhotě na uhražení školního vydání. Že dítky senické pilně školu nenavštěvovaly, můžeme si asi myslet, neboť v létě je používali rodičové k pasení dobytka, v zimě zase bránilo tomu špatné počasí a velká vzdálenost, a proto z doby do let 1882 let máme velmi mnoho mladých lidí, kteří ani číst ani psát neuměli. Kromě toho byla škola ve Francově Lhotě jednotřídní, později dvojtřídní, a měla učebnu pro tolik dítek nedostatečnou. Takové poměry se dly do roku 1870 udržeti, ale v dobš nových školních zákonů musela změna nastat, a tak si Senici samostatnou školu postavila. Trvalo dlouho než od vyjednávání došlo ke skutku, ale záležitost již odložit nešlo. Ze stavbou školy se začalop hned z jaro roku 1882. A tak dne 16. září 1884 vstupovaly poprvé dítky do nové školní budovy v Senici.

JAK BYLA ŠKOLA POSTAVENA
Byla postavena celá ze dřeva, jen některé části zdí z kamene a komín je z pálených cihel. Krytba je šindelová. Budova obsahovala tyto místnosti: 1 učebnu, 1 světnici, 1 kuchyni s jedním oknem, s prorokrbem, pekárkou a kamennou podlehou, 1 komoru s hliněnou podlahou. Celá budova byla 15,60 m dlouhá a 7,50 m široká.
Škola byla vystavena velmi nedbale, proto také za 10 let trvání budovy musela obec mnoho oprav zařídit.

STRUČNÉ DĚJINY VÝSTAVBY ŠKOLY
Obecní výbor 26. 3. 1895 usnesl stavění nové školní budovy a dali vyhotovit plány. Plány pro novou školu dodal p. stavitel Urbánek dne 7. 9. 1895 s rozpočtem 13.959 zl. 53 krejcarů. Školní budova byla postavena podle plánu na jedno poschodí. V roce 1897 byly zhotoveny nové plány a kladení základního kamene ke stavbě školy bylo 17. září 1898. Kolaudace nové budovy byla provedena dne 7. září 1899.
Za několik let byla provedena přístavba zadní části školy. Až na menší opravy byla škola pak v původním stavu až do roku 1962, kdy se začalo s generální opravou školy. Byly vyměněny okna, dveře, podlahy, vybudován vodovod a zaveden do tříd, opraven byt ředitele. Bylo provedeno oplocení školní zahrady, od roku 1970 se prováděla stavba nových záchodů, šatny, kotelny, zavedlo se topení etážové do některých místností, byla postavena nová hospodářská budova s novou dílnou, budovalo se malé hřiště za školou, bylo vybudováno příslušné sociální zařízení na hřišti. Kromě těchto prací byly provedeny některé další menší práce, jako oprava fasády, střechy, orýnovaní apod. Na mnohých těchto pracích se podíleli naši občané v akci Z.Seznam učitelů a správců školy od roku 1884 - dosud

Antonín Waumund - první učitel v Senici. Narozen v Rosicích, působil na zdejší škole 3 roky. Na počátku školního roku 1887 - 1888 odešel do Letošova na Vyškovsku.

Josef ZAHRADNÍČEK - druhý učitel v Senici. Narodil se v Pulčíně. Na škole působil od roku 1887. Na pročátku školního roku 1891 - 1982 odchází do Roketnice.

Jakub Balhar - narodil se v Lipníku. Na zdejší škole působil od roku 1891 do 6. dubna 1897

Jan Janský - narodil se v Tisu u Náchoda. Na škole působil od 15. dubna 1897 do září 1901.

Bohumil Jaroš - pocházel z Krychnova v Čechách. Na škole působil od školního roku 1899 - 1900 do konce školního roku 1900 - 1901. /Působil se správcem školy Janem Jánským. Od roku 1899 byla škola v Senici dvojtřídní/.

1901 - 1902 - správcem školy ustanoven František Šulc. Na škole působil sám, vyučoval 2. třídy.

1902 - 1903 - správce František Šulc, učitel Josef Erban z Ohavče u Prachovských skal

1903 - 1904 - správce František Šulc, učitel Josef Erban Z Ohavče u Prachovských skal

1904 - 1905 - správce František Šulc, učitel Josef Erban z Ohavče u Prachovských skal

Přibývá industrielní učitelka Anna Merlíčková.

Jména některých učitelů na škole:
Josef Jurák z Prakšic u Uherského Brodu, Václav Hlavatý z Chlumu v Čechách, Vladimír Toman z Kojetína, Augustin Kašpárek, Josef Adámák, Jaroslav Stelzig, Florian Švrčina, Vilma Bittnerová, Věra Kostková, Jan Řehula, Antonín Jiříček, Julie Kyncnerová, Marie Hanáková, Karel Lucký, Jana Trlicová, Bohuslav Zezula, Anna Laksarová, František Sedláček, Jarmila Novosadová, Pelikán Galia, Vladimír Pittner, Karla Šíblová, Milan Hasík, Josef Šerý, Elena Zelenková, Marie Kovaříková, ...

Na škole od roku 1884 působilo asi 83 učitelů.
Nejdéle na škole působili tito ředitelé a učitelé:
Jakub Balhar - 5 a půl roku
Vladimír Toman - necelých 7 let
Jaroslav Chrastina - 13 let
Anežka Chrastinová - 13 let
Františka Haluzíková - 9 let
Jaroslav Haluzík - 9 let
František Vlasák - 6 let
Bohumír Vraj - 10 let
Eliška Vrajová - 11 let
Bohumil Zezula - 13 let
Jana Zezulová - 13 let.

Poslední ustanovenou ředitelkou zdejší školy je slečna Eliška Vrajová - až do 30. 6. 1989. Od roku 1. 9. 1976 škola ve Valašské Senici připojena k ZŠ Francova Lhota.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Valašská Senice 145
756 14 Francova Lhota
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 590

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:34 hodin