Elektronická úřední deska obce
Vražné

Počet aktuálních dokumentů: 19


09.05.2011:

Veřejně prospěšné práce

Soubor: PDF (118 kB) [Vražné]

22.12.2010:

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.12.2010

Soubor: PDF (1,4 MB) [Vražné]

14.12.2010:

usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce Vražné, konaného dne 13.12.2010

Evidenční číslo: 70
Soubor: PDF (495 kB) [Vražné]

02.12.2010:

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2011

Evidenční číslo: 69
Soubor: PDF (272 kB) [Vražné]

01.12.2010:

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vražné konaného dne 15.11.2010

Soubor: PDF (1,1 MB) [Vražné]

25.01.2010:

Výroční zpráva o výsledku kontrol 2009

Soubor: DOC (26 kB) [Vražné]

01.10.2009:

Směrnice obce Vražné o poskytování ifnormací dle zákona č.106/1999 Sb.

Soubor: PDF (0,9 MB) [Vražné]

13.12.2006:

OZV 2/2006 o odpadech

Soubor: DOC (52 kB) [Vražné]

19.05.2006:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Soubor: DOC (26 kB) [Vražné]

27.10.2004:

Nebuďte líní: třiďte odpad - anketa

Soubor: DOC (25 kB) [Vražné]

23.09.2004:

OZV č.2/2003: O místním poplatku za odpady

Soubor: DOC (21 kB) [Vražné]

06.11.2003:

Formuláře - kácení stromů

Soubor: DOC (22 kB) [Vražné]

06.11.2003:

Formulář - ohlášení stavebních úprav

Soubor: DOC (22 kB) [Vražné]

06.11.2003:

Formuláře - poplatek ze psů - přihláška

Soubor: DOC (29 kB) [Vražné]

06.11.2003:

Formulář - osvobození od odpadu

Soubor: DOC (22 kB) [Vražné]

06.11.2003:

Formulář - přihláška odpad

Soubor: DOC (27 kB) [Vražné]

06.11.2003:

Formulář - odhlášení psa

Soubor: DOC (21 kB) [Vražné]

06.11.2003:

Formulář - ohlášení drobné stavby

Soubor: PDF (21 kB) [Vražné]

06.11.2003:

Nadační fond Rodný dům J.G.Mendela

Soubor: DOC (15 kB) [Vražné]