Homepage

Slezan pětačtyřicetiletý

Vykonavatelem myšlenky profesora ekonomické školy v Českém Těšíně Bedřicha Havlíčka založit v hraničním městě národopisný soubor se stala členka již 10 let pracujícího pěveckého sdružení Slezan Květa Rusková - Klimšová. Ustavující zkouška souboru se uskutečnila 21. prosince 1955.

Vedoucími byli postupně Ladislav Míček, Miroslav Palla, Aleš Konečný, Eva Šinoglová a od roku 1964 do dnešních dnů Boleslav Slováček. Vedoucími hudební složky byli Pavel Rusek, Václav Stuchlý, primáš Bohuslav Matyáš a od roku 1963 Miroslav Kyjonka. Výroční koncerty v roce 1995 a 2000 primášoval Tomáš Treichel, který současně vede mladou muziku Slezánku.

V začátcích soubor vystupoval ve vypůjčených krojích, vlastní oblékli až v roce 1957, rekonstruované Jiřinou Královou a Blaženou Slováčkovou. Nyní má muzika kroj těšínský, tanečníci tentýž a převlíkají se dále do kroje horalského, jablunskovského - jackovského, orlovského a hornického. Podoba krojů připomíná vrchol svého vývoje oděvu na Těšínsku z poloviny 19. století.

V roce 1970 se pěvecký sbor s národo-pisci rozcházejí co do zkoušek, aby uspořádali občasné společné koncerty.

Folklorní soubor Slezan čerpá náměty a jevištně je zpracovává, z regionu od Bohumína po hranice se Slovenskem a od Frýdku po hranice s Polskem. Tato oblast je pro nezasvěcené méně známá, ale díky usilovnému výzkumu a prezentací - viz XIII. všesokolský slet v Praze - se postupně dostává do povědomí široké veřejnosti.

Slezan absolvoval množství vystoupení na našich i zahraničních pódiích, odkud přivezl nejedno vysoké ocenění. Mezi ně patří Laureát MFF Strážnice 1964, Bronzový řetěz a Stříbrný hrozen z francouzského Dijonu (1974), z Norska cena Per Gynta nebo z Mongolska vysoké státní vyznamenání.

Největším oceněním pro soubor je však pocit s takovou prací, kterou se podaří seznámit diváky s lidovou kulturou našeho kraje, tvrdí Boleslav Slováček.

Členská základna tanečníků počítá asi se 25 osobami, muzikantů je optimálně 10. Obě složky mají velké zázemí v mládí, které je dodavatelem talentů pro dospělé. Vedoucím dětského souboru je cimbalista, zpěvák a tanečník Karel Musiol spolu s tanečnicí Olgou Krzyžankovou. Mimochodem její tři děti svorně účinkují rovněž v souboru.

Slavnostní koncert pěveckého i folklorního Slezanu se uskutečnil 25. listopadu 2000 v Těšínském divadle - beznadějně vyprodaném. Folklorní program sestával v prvé části z pásem Namlouvání, Vojna a Škádlení. Z profilových dvanácti tanců měly premiéru ve 3. části pouze Polky vlevo, a to po pozdravném vystoupení Slezánku.

Posezení a pobavení pro všechny aktéry připravil zřizovatel - Kulturní a společenské středisko Střelnice - v sále, kam byli pozváni i bývalí členové souboru. Ti ruku v ruce s mladými vytvořili velkolepou podívanou, kdy při cimbálovce předvedli v současné choreografii některé tance, mnozí tančili i v přísálí. Mezi vůdčí osobnost patřili Ladislav Poláček, manželé Molinovi a zejména Dáša a Honza Kapustkovi. Uměli a umí!

Zdeněk Ondrášek

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

DALŠÍ INFORMACE: Slezan, folklorní soubor
Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz