Homepage

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

22. 12. 2009 schválila Rada města Příbora plán zimní údržby místních komunikací (chodníky a silnice) pro roky 2009 - 2010 a 2010 - 2011. Tento plán je stále platný - pro Příbor, Hájov i Prchalov.

Úkolem zimní údržby místních komunikací, tzn. silnice i chodníků, je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Zimní údržba je zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám a zároveň k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací, které vycházejí ze schváleného rozpočtu města.

Plán zimní údržby.

Stránka: Technické služby Příbor

Mgr. I. Nedomová
Zveřejněno na webu 1. 12. 2010.

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 21.12.2010 v 09:30 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz