Homepage

NOVÁ PRAVIDLA PRO ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU OD OBČANŮ MĚSTA PŘÍBORA, HÁJOVA A PRCHALOVA

V letošním roce Technické služby města Příbora zavádějí pro občany města nové služby, aby došlo ke zlepšení pořádku ve městě a nevytvářely se černé skládky kolem stanovišť separačních nádob a popelnic.

1. Pokud si občan města objedná přistavení velkoobjemové vany (VOK) na odvoz většího množství objemného odpadu vzniklého jednorázovým vyklizením bytu, uhradí pouze za skutečně ujeté kilometry z místa přistavení na skládku a zpět včetně manipulace vozidla (objemný odpad má uhrazen v poplatku za popelnice - ten již účtován nebude).Občan města Příbora v tomto případě uhradí za přepravu VOK z Příbora na skládku a zpět cca 1.600 korun.

2. Občané si mohou objednat odvoz kusového vybavení bytu (lednička, pračka, skříň, sporák aj.) taktéž pouze za úplatu dopravy jednorázově, a to ve výši 100 korun za jeden kus. Termín odvozu lze dohodnout a zaplatit předem na TS města Příbora.

3. Zavádí se výkup papíru naší organizací v těchto komoditách:
- novinový papír
- časopisy a letáky
- kartony
- smíšený papír
- kancelářský papír

Výkup papíru bude prováděn v TS města Příbora pouze v pondělí.
V rámci zachování pořádku kolem separačních nádob určených ke třídění odpadu, žádáme občany města, aby papír, kartony, novinový papír, časopisy a letáky uložili na sběrný dvůr TS města Příbora a neskládali tento druh odpadu vedle již plných separačních nádob pro papír.

Odkládání objemného odpadu kolem stanovišť separačních nádob a popelnic je dnes porušováním zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Jejich porušení se klasifikuje jako zakládání černých skládek s následnou sankcí až do výše 50.000 Kč.
Dodržováním pořádku ve městě je pověřena městská policie a bude se zvýšenou pozorností řešit i tyto černé skládky.

Věříme, že většině občanů města Příbora není lhostejné, kde a v čem žijí a jaké je okolí, kde si hrají jejich děti. Spoléháme i na ně, že nám pomohou rozšířit ve známost výše uvedené nové služby mezi občany, ke kterým se nedostal výtisk měsíčníku nebo si měsíčník zatím neslihli přečíst.
V případě dalších informací týkajících se odpadů a služeb s tím spojených, sdělíme na tel. čísle: 556 725 046 nebo 737 245 986.

Z důvodu podzimního svozu VOK v době od 20. října do 30. října bude omezen příjem objednávek na přistavení VOK pro občany i firmy.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA V AREÁLU TS MĚSTA PŘÍBORA S PLATNOSTÍ OD 1. DUBNA 2008
JE STANOVENA V TĚCHTO DNECH:

Pondělí: 8.00 - 11:00 12:00 - 16:30 NOVÁ SLUŽBA
Čtvrtek: 8:00 - 11:00 12:00 - 16:30
Sobota: 8:00 - 12:00 .

V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno.

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 27.03.2008 v 10:38 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz