ČTVRTEČNÍ GLOSY 19.05.2005

Miroslava Macka
Velké stavební firmy, které pak dostaly stavební zakázky, platily úředníkům Ředitelství silnic a dálnic zahraniční cesty. Normálně se tomu říká úplatek, ministerstvo dopravy to však vidí jinak a vysvětluje to takto: "Tento způsob byl s ohledem na limitované vlastní prostředky zvolen proto, aby se dařilo udržovat základnu znalostí a vědomostí zaměstnanců zejména v odborných oblastech."
Pokud by se konala soutěž o žvást roku, viděl bych v této větě horkého favorita.

Politikové se sjíždějí do Francie k podpoře evropské ústavy v nadcházejícím referendu a některé jejich projevy připomínají svojí prázdnotou politiky české. Viz lotyšská prezidentka Vairy Vike - Freibergová, která pronesla následující argument:"Evropská unie není prefektní, ale potřebujeme ji. Stejně jako ústavu."
Tomu říkám argument!

Velice podivný a neúspěšný ministr zdravotnictví (tedy prokazatelně mizerný manažer) Ivan David dostal trafiku, pardon, bohnickou léčebnu - stal se zde ředitelem. Přitom se doposud tvrdilo, že "v blázinci by měl být alespoň ředitel normální".

JUDr. J.P. mi napsal zajímavý text:
Vážený pane doktore,
je škoda, že jste se ukvapil a poplatek za příjem televizního vysílání velkoryse zaplatil i se sankční přirážkou. Zatím se totiž nikdo ČT nezeptal, proč si myslí, že má na penále nárok. Při bližším zkoumání by se totiž zjitilo, že na žádný sankční poplatek zákonný nárok není a taktéž ČT nemůže "nárok na poplatky" prodat jinému subjektu. Je to zkrátka vše mimo zákon, neboť si dosud nikdo neuvědomil, že vztah mezi občanem - plátcem televizního poplatku a ČT je vztahem veřejnoprávním a nikoliv soukromoprávním.
Zkrátka a dobře, neplatí zde občanský zákoník. Pokud tedy speciální zákon možnost sankčího plnění neumožňuje (což neumožňuje), jedná se u ČT o neoprávněně získaný majetkový prospěch, potažmo stejně jako u nezákonně postupující vymahačské firmy.

A dnes přísloví nové:
Když kata špatně platí, dělá svoji práci mnohem lépe.