ČTVRTEČNÍ GLOSY 12.05.2005

Miroslava Macka
Na plíživém socialismu se bohužel podílejí i poslanci ODS: na jedné straně sice zabránili státu, aby nadiktoval, jaká musí být pracovní doba v super- a hypermarketech a ponechali to rozumně na smluvním vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, na druhé straně se aktivně zasadili o to, že zákon diktuje stavebním spořitelnám režim poplatků stavebního spoření (nesmějí se v průběhu smlouvy zvyšovat) a neponechali i tuto věc na smluvním vztahu dvou stran. Také jejich zamítnutí přímé volby prezidenta je pro většinu jejich voličů nepochopitelné.
Obávám se, že profesionální politikové ( to jsou ti, co berou své politické účinkování jako dobře placené zaměstnání) jsou si velmi podobní, a to bez ohledu na stranickou příslušnost.

Svatá prostoto! Včera jsem jedním okem zahlédl v televizi jednoho z poslanců ČSSD (jméno jsem nezaregistroval), který na dotaz, proč hlasoval proti přímé volbě prezidenta úpřímně odpověděl: Miloš Zeman řekl, že do přímé volby nikdy nepůjde a já to nebudu šít na míru někomu jinému.
Příště nevolit? To je docela málo. Měl by hlavně vrátit naše peníze, které za takovou legislativní práci bere.

Mám rád extrémní příklady, neboť na nich nejlépe a nejzřetelněji vynikne podstata problému. Proto zde přetiskuji poněkud delší text, který mi došel mailem.

TŘI DNY V NOVÉ EVROPSKÉ UNII (PO PŘIJETÍ EVROPSKÉ ÚSTAVY)

1. DEN:
Crrr, crrr
Praha: Tady Praha.
Brusel: Tady Brusel. Tak jak jste oslavili vznik nové unie?
Praha: No bylo to hustý. Ještě teď nám tu po ulicích leží spousta ožralých.
Brusel: To je bezva. Tak dokud jsou ožralí, tak jim řekni, že vystupujete z NATO.
Praha: Jak to? My chceme v NATO zůstat.
Brusel: Vyloučeno! NATO je na Unii příliš nezávislé - to by nedělalo dobrotu.
Praha: A my nevystoupíme!
Brusel: Víš co? Otevři si Ústavu EU na článku I-16. Máš?
Praha: Jo.
Brusel: Tak. A teď ho přečti.
Praha: "Členské státy aktivně a bezvýhradně podporují společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v duchu loajality a vzájemné solidarity a respektují činnost Unie v této oblasti. Zdrží se jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy Unie nebo může snižovat účinnost jejího působení."
Brusel: Tak vidíš. A my jsme se tady v Bruselu shodli, že členství v NATO je jednání, které je v rozporu se zájmy Unie. Už je to jasné? Tak zatím...

2. DEN:
Crrr, crrr
Praha: Tady Praha.
Brusel: Tady Brusel. Tak co? Že to jde i bez NATO?
Praha: Hmm...
Brusel: Volám Ti, protože včera jsme optimalizovali produkci v EU. Vás se týká to, že zavřete elektrárny a zrušíte zemědělství.
Praha: A kde seženu elektriku a co budou naši lidi žrát?!
Brusel: Nerozčiluj se! I nad tím jsme přemýšleli. Elektriku budeš kupovat od Francouzů a potraviny si budete kupovat u Poláků.
Praha: Prdlajs! Nic takovýho!
Brusel: Že ty sis pořádně nepřečet Ústavu? Podívej se na článek I-14/2, písmeno d) a i).
Praha: No tam je napsáno, že "Sdílená pravomoc se uplatňuje v těchto hlavních oblastech:
za dé) v zemědělství a rybolovu a za í) v energetice.
Brusel: Už Ti to došlo?
Praha: Nedošlo - to jsou totiž sdílené pravomoci. A do těch podle Ústavy máme co mluvit.
Brusel: Krucinál! S jakým materiálem my tady musíme pracovat! Podívej se na článek I-12/2. Co tam je?
Praha: Tady se píše, že "Svěřuje-li v určité oblasti Ústava Unii pravomoc sdílenou s členskými státy, mohou v této oblasti vytvářet a přijímat právně závazné akty Unie i členské státy. Členské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala nebo se ji rozhodla přestat vykonávat."
Brusel: Aspoň, že umíš číst! Ta druhá věta je důležitá. My jsme se totiž rozhodli ty pravomoci vykonávat v plném rozsahu. Takže to sdílení je tak, že Vy sdílíte 0 procent a my ten zbytek.
Praha: Neblbni! Když máme kupovat elektriku i potraviny, tak za co?
Brusel: Neboj! Vydupáváme tady pro Vás skvělý kšeft. Zatím prodejte všechno co máte.

3. DEN:
Crrr, crrr
Praha: Tady Praha.
Brusel: Tak se to nakonec podařilo. Našli jsme pro Vás perfektní džob. Ani prstem nebude muset pohnout a peníze se Vám jen pohrnou!
Praha: Nejvyšší čas - právě jsme museli prodat Hradčany. Co to je?
Brusel: Budete skladovat odpad z celé Evropy.
Praha: ......
Brusel: Vy nemáte radost?
Praha: Vystupujeme z Unie.
Brusel: Vystupovat můžete nanejvýš v Moulin Rouge.
Praha: Podle článku I-60 Ústavy dobrovolně vystupujeme z Unie.
Brusel: Přečti si druhý bod. Je tam napsáno "Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení. Tuto dohodu uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.". Přece si nemyslíš, že takovou dohodu parlament nebo Rada schválí? Kam bychom vozili odpad?

Staré české přísloví:
Mol v drahém rouše, živá ryba na suše, vlk mezi kozami, žák mezi pannami, kozel v zahradě, Němec v české radě - můž tomu každý rozuměti, že ty věci bez škody nemohou býti.