STŘEDEČNÍ GLOSY 4.05.2005

Miroslava Macka
Ministerstvo financí spočítalo, na kolik přišel stát (daňové poplatníky) přechod ze socialismu na tržní ekonomiku. Kupodivu pouze sečetlo státní pomoc podnikům a obcím a vyšla mu suma 577 miliard korun.
Většinou šlo, bohužel, o rozhodnutí politická a nikoliv ekonomická, ale to jen tak na okraj. Výpočet má totiž jednu podstatnější vadu: do celkové bilance vůbec nezapočítává příjmy. Podivuhodné.

Zajímavý nápad mně poslal čtenář glos J.G.: Nejlepším řešením problému s vepřínem v Letech by byla spontánní akce Romů, zvláště těch, co hledají práci). Ti by se dobrovolně ujali výstavby nového vepřína, přesunu prasat, následného zbourání vepřína starého a na jeho místě postavení památníku.

Čtenář P.G. mi zase napsal:
Poslanec Lachnit dostal funkci poradce pro regionální politiku a vysloví proto důvěru vládě.
Kdo mu tu funkci dal? Zatknout, vrtulníkem dopravit do Ostravy a vyslýchat pro pokus o uplácení (viz Kořistka).

Můj včerejší text z Lidovek:

Lety a úlety aneb vepřín ve při.

Evropský parlament ve čtvrtek přijal v rámci rezoluce odsuzující diskriminaci Romů i výzvu k odstranění vepřína v Letech u Písku, neboť stojí na místě bývalého internačního tábora pro Romy. Tolik stručná agenturní zpráva, kolem které se ovšem rozvine pěkně velký humbuk, neboť morální gesta - a lhostejno nakolik falešná - jsou zrovna na vrcholu módy a také příležitost šťouchnout si do Česka, když sedí v křesle jeho prezidenta euroneoblíbenec Klaus, navíc zrovna v přestřelce s některými vlivnými členy europarlamentu, se nenaskýtá každý den.
Přispěji tedy hned v počátku do tohoto humbuku - a bohužel věřte, že na jeho konci bude přestěhování vepřína, výstavba památníku s plamennými projevy tuzemských i cizozemských falešných a pokryteckých euromoralistů a následné zapomnění Letů navždy - několika suchými otázkami, které mne při přemýšlení nad přečteným a slyšeným napadly.

1.) Pokud si dobře vzpomínám, již před léty, kdy se o vepřínu a o táboru pro Romy v Letech začalo mluvit poprvé (signifikatně u toho byl tehdejší prezident Havel), se záhy ukázalo, že vepřín nestojí NA MÍSTĚ bývalého tábora, ale VEDLE bývalého tábora. Kladu si tedy logickou otázku, jaká vzdálenost od místa, kde zemřelo na tři sta lidí, je již morálně únosná - sto metrů, dvě stě, půl kilometru, versta?

2.) Realistický odhad přestěhování vepřína na jiné místo je 450 milionů korun, ale lze se předem vsadit, že konečná suma by byla ještě vyšší. Pokud však vyjdu z výše uvedené sumy, kladu si logickou otázku. Je každá čtyřčlenná rodina v Česku ochotná věnovat 180 korun na toto z venku diktované "morální gesto" a hlavně, zeptá se jich vůbec někdo na to, nebo opět rozhodne věrchuška bez ohledu na autentický názor Čechů, zato se silným přihlédnutím k módnímu názoru vzdálených mocných? A budou pak euronadšenci nadále mluvit o suverenitě České republiky v Evropské unii?

3.) Hromadné hroby zemřelých Romů jsou v blízkém lese a na jejich místě stával dřevěný kříž. Když spadl, nikdo z Romů se ani nenamáhal jej znovu postavit. Kladu si tedy logickou otázku: proč se Romové, včetně příbuzných obětí, o toto pietní místo pranic nestarali a nestarají, avšak jejich POLITIČTÍ představitelé ihned začínají přizvukovat tlaku EU, neboť vidí možnost vykoledovat si nějaké finance na programy, které budou mít do jednoho pod palcem a o jejichž efektivitě lze právem předem pochybovat?

4.) Ani v minulosti nebyli Romové jednotni v tom, zda pokládají za lepší vynaložit stamiliony na přestěhování vepřína a nebo spíše na sociální programy a zaměstnanost. A opět logická otázka: zeptal se někdo Rómů ( čímž nemyslím pár jejich politických reprezentantů), co by upřednostnili oni ? A to nejen v tomto případě?

5.) Vládní zmocněnec pro lidská práva Svatopluk Karásek se domnívá, že vysoké náklady na přestěhování vepřína by mohly vyvolat protiromské nálady, neboť kupříkladu oběti z jáchymovských dolů nedostaly nic a tady by se proinvestovaly stamiliony korun na památník.(Památník přitom na místě tábora již stojí, odhaloval jej před deseti lety - kdo jiný? - tehdejší prezident Havel.)
A logická otázka je opět na místě: kdy konečně začnou investice do romské populace stoprocentně směrovat tam, kde mají jedině smysl, tedy do vzdělání v nejširším slova smyslu? Pokud by totiž tomu tak bylo, jsem přesvědčen, že ve většině občanů by i velké peníze žádné protiromské nálady nevyvolávaly, neboť by šlo opravdu o investici, která se v budoucnu zákonitě vrátí i s úroky: minimálně značně nižšími výdaji na sociální dávky a nižší kriminalitou.

6. Last but not least: nezdá se vám docela často, že někteří europoslanci a jiní euročinitelé sice na jedné straně kudy chodí, tudy slovně kritizují prezidenta Klause za jeho euronázory, na druhé straně však jednají tak, že mu dávají čím dál tím více za pravdu? Velmi zajímavé.

Staré české přísloví:
Lépe trhati konopě rukama nežli krkem.