ČTVRTEČNÍ GLOSY 28.04.2005

Miroslava Macka
Dle zákona dostane bývalý premiér Gross odstupné 731.000.- korun. Je to mizerný zákon. Neměl bych nic proti tomu, kdyby se z mých daní vyplatilo odstupné dobře pracujícímu politikovi, který výborně spravoval stát ve kterém žiji a žít chci. Rozhodně by se však nemělo vyplácet premiérovi, který byl donucen podat demisi nebo který by byl parlamentem odvolán z funkce.
A tak opět připomínám staré římské naučení: Nelíbí se vám zákony? Změňte zákonodárce.

Vláda pověřila ministerstvo průmyslu, aby na evropské úrovni prosadilo kvóty dovozu levného textilu a obuvi z Číny, neboť bez takového zásahu by v Česku mohlo zmizet až 50.000 pracovních míst.
Je to krátkozraké a špatné rozhodnutí: mnohem lepší by bylo vyrábět jiné, mnohem náročnější zboží v takovém poměru ceny a kvality, které by nakupovala nejen Čína, ale celý svět.
Výsledkem případného evropského omezení dovozu z Číny budou v toku času jen vyšší ceny textilu a reciproční omezení dovozu na ohromný čínský trh a tedy zákonitě ještě větší ztráta pracovních míst.
Kecat o svobodném trhu, jak je vidět, umí každý, uplatnit se ovšem na něm....

Čtenář glos P..J. mi napsal následující zajímavý text:
Dlužno dodat, že vývoj Evropské unie nijak nevybočuje z obecného schématu vývoje všech dosud známých skvělých myšlenek a idejí.,
pokud se začaly realizovat v praxi, začaly dostávat institucionální podobu a stal se z nich, lidově řečeno, ouřad.
Velmi hezky je to patrné např. u katolické církve, kdy krásná a čistá myšlenka křesťanské lásky a prostoty se díky své institucionalizaci
stala státní ideologií, církev se přetvořila na nejstarší politickou stranu, která začala hromadit majetek a moc a z lásky k bližnímu tu najednou byla inkvizice, upalování čarodějnic a nemilosrdná likvidace jiných názorů i s jejich nositeli.
Nádherné heslo Velké francouzské revoluce - volnost, rovnost, bratrství - odplavalo v krvi původních přátel revoluce, kteří se však jiným jejím původním přátelům zdáli nepříliš pevní v revolučním odhodlání, a to i s hlavami jejich nositelů.
A myšlenky komunismu? Kdo by je "z fleku" nepodepsal? Škoda jen, že se při realizaci těch lepších zítřků našlo tolik zabedněnců, kteří je ne a ne vidět a pořád zatvrzele poukazovali na to, že komunistický aparát něco jiného hlásá a něco zcela jiného koná, že pod zástěrkou obrany zájmů proletariátu se vytváří komunita nedotknutelných komunistických božstev a likvidují se nejlepší příslušníci národů, které rakovina komunismu zasáhla.
Mnoho velkých a skvělých myšlenek, pokud dostaly příležitost uplatnit se mocensky, přilákalo do řad svých propagátorů spoustu těch, kdo tyto ideje využivali jen jako zástěrku pro prosazování svých osobních, a mnohdy až zločinných, cílů.
Evropská unie, složená z demokratických států, samozřejmě postrádá výše uvedené prvky otevřeného násilí, ale schematicky se ubírá obdobnou cestou. Skvělé myšlenky volného pohybu osob, zboží a kapitálu se v průběhu času a začaly "cedit" přes bruselské instituce a
najednou vidíme, že ony myšlenky jsou tu sice pořád stejně skvělé , ale dostat se k nim je stále obtížnější přes houštinu předpisů produkovaných úřady, které si EU sama na sebe vymyslela. Profesor Parkinson by se tetelil blahem.

A čtenář M.C. zajímavý text na zcela jiné téma:
...strávil jsem téměř všechna léta normalizace jako učitel anglického jazyka na různých jazykových školách v Praze.
"Mýma rukama" prošlo zajisté více než 2 tisíce žáků. Mám proto, alespoň si to myslím, určitý "šestý smysl" pro jazykovou
vybavenost veřejných tváří.
A tak jsem již u expremiéra Grosse apriorně předpokládal, že neumí žádný cizí jazyk. Stejný dojem jsem měl a mám u dalších jmen: Milada Emmerová, Milada Součková, Petr Lachnitt, Zdeněk Škromach, Petr Čermák, Josef Lux, Miloš Kužvart, Jaroslav Tvrdík... V několika výše zmíněných případech se moje podezření potvrdila, nikdy se nevyvrátila.
Nyní mám skálopevný dojem, že dalším z této neslovutné řady je pan Jiří Paroubek!
Je vskutku pozoruhodné, že v národě, v němž mluví minimálně 1 milion lidí nějakým západním jazykem, se takovíto lidé dostávají až na vrchol politické moci. A ještě zajímavější je, že tuto záležitost média vůbec netématizují!!! Mne osobně by jazyková vybavenost pana Paroubka vskutku velmi zajímala, rozhodně víc než jméno jeho papouška!
Dalším zajímavým tématem by byl počet tiskových mluvčích na 1000 obyvatel. V ČR je tento podíl zřejmě nejvyšší na světě. Zřejmě máme na různých okresních i vyšších úřadech samé zlatoústé tlamy, které ze sebe nevypraví ani tu nejjednodušší větu, a tak si na svá veřejná vyjádření mus/ej/í najímat specialisty. Kdykoli vidím v TV tiskovou/ého mluvčí/ho, říkám si: za ní/m se určitě skrývá neartikulující pazneht!
A na závěr jedno moudro: Od čtyřiceti let věku si za svoji tvář může každý sám.(Nemusím Vám snad ani říkat, čí tvář se v těchto dnech neodbytně objevuje před mým duševním zrakem...)

Staré české přísloví:
Svůj osud koněm neobjedeš.