STŘEDEČNÍ GLOSY 27.04.2005

Miroslava Macka
Politické strany se předhánějí v návrzích na snižování daní a přesvědčují nás o tom, že jejich procenta zdanění jsou ta nejlepší. Jsem přívržencem jiné metody: ať se předhánějí v rušení zbytečných úřadů, úředníků a výdajů a čas od času o ušetřené peníze sníží daně. Začít mohou hned zítra - třeba zrušením ochranky (za naše peníze) pro Šárku Grossovou.
A když jsme u těch úspor, ty mohou mít i jinou formu: mluvil jsem v posledních dnech s několika kapitány stavebních firem a ti se shodli na tom, že za veřejné prostředky by se dal postavit - při dokonalé kontrole jejich užití - dvojnásobek dálnic, železničních koridorů, metra, vládních budov, atd., než při dnešní koruptivní praxi.

Můj včerejší text z Lidovek:

Lidová tvořivost aneb Překlad návrhu euroústavy do češtiny.

Není nad lidovou tvořivost: je prostá, přímočará, často úmyslně přehání ba i ubližuje, ale vždy je v ní velký kusanec pravdy.
A to samozřejmě platí i o lidovou tvořivost, utahující si z politiky, z vládců a jejich názorů, prostě z vládnutí.
Bývaly doby, kdy se vládcům dokonce takové projevy, byť sebevíc naciutrhačné, líbily: Gaius Iulius Caesar si dokonce nechával neuctivé říkanky a popěvky na svou osobu recitovat nahlas, neboť doufal, že takto zdůrazňovanou a vypichovanou nedokonalostí své osoby potlačí závist Bohů.
Bývaly ovšem i doby, kdy bylo laesio majestati těžkým zločinem, často i hrdelním. Dnes ovšem žijeme v pokrokové době a prosté pronásledování názorů včetně jejich nositelů vyšlo z módy - vždyť proč si viditelně špinit ruce, když namísto toho většinou stačí uvolnit nějaké ty veřejné peníze, najmout patřičné PR agentury a lidem prostě ten "správný" názor vtlouct cílenou kampaní do hlavy, případně vytlouct stejnou metodou z jejich hlav ten "špatný"? A stručně a jadrně vyjádřené názory anonymní lidové tvořivosti, mající to v oficiálních mediích za všech dob těžké, jsou už vytlačeny zcela na okraj a jen namátkově živoří na nějakých těch "žertovných" stranách příloh typu "O zlatou mříž". Což je škoda, přeškoda.
A tak jsem si řekl, že následující řádky uvolním "hlasu lidu", který se tvořivě vyjádřil k chystané euroústavě svérázným překladem jejích zásad do češtiny.

1) Německo si v Evropě bude dělat co chce.
2) Francie si v Evropě taky bude dělat co chce, pokud nenarazí na bod 1 .
3) Pokud se bod 2 dostane do sporu s bodem 1, platí ZATÍM bod 1.
4) Na Anglii se nebere moc ohled, je za vodou.
5) Na Španělsko se nebere moc ohled, je za Pyrenejemi.
6) Na Itálii se také nebere moc ohled, je za Alpami.
7) Na ostatní státy EU se vůbec nebere ohled, neboť jsou malé a zaostalé.
8) Státy, zmíněné v bodech 4 - 7, budou radostně odebírat německé (popř. francouzské) zboží.
9) Dojde-li přitom ke konfliktu s domácí konkurencí, domácí konkurence se přizpůsobí.
10) Pokud se domácí konkurence nepřizpůsobí, bude zlikvidována.
11) Státy, zmíněné v bodech 4 - 7, budou za všech okolností podporovat prosperitu a hospodářský rozvoj Německa (a také Francie).
12) Dojde-li ke stagnaci či k recesi v Německu (či ve Francii), je to vina USA a ostatních států EU. V tom případě Brusel neprodleně zajistí nápravu a potrestání viníků.
13) Rozhodování Bruselu se řídí zájmy Německa a trochu také Francie. Bruselský úředník se zdrží jednání, které by mohlo Německo a Francii popudit.
14) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4 - 7 mají právo schvalovat rozhodnutí Bruselu aklamací. Pověřený úředník kontroluje spontánnost projevu. Při nedostatku spontánnosti budou zjištěné nedostatky neprodleně odstraněny i s jejich nositeli.
15) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4 - 7 mají právo vysvětlovat občanům svých států blahodárnost rozhodnutí Bruselu.
16) Občané států zmíněných v bodech 4 - 7 mají dále právo:
a) držet hubu a krok,
b) radostně přijímat a naplňovat všechna usnesení Bruselu,
c) pověřeným úředníkům oznamovat osoby, které dle jejich názoru nedostatečně využívají práva dle 16a a 16b.
17) Pokud u občana vznikne podezření na nedostatečné využívání práv dle bodů 16a až 16c, bude považován za neuvědomělého a podroben převýchově.
18) Bruselský úředník bude vybírán ze zvláště uvědomělých občanů, pokud Německo a Francie neurčí jinak.
19) Kursy rektálního alpinismu pro uvědomělé občany pořádá každý stát ve vlastní režii pod dohledem pověřeného úředníka.
20) Heslem budiž "Evropskou unii si pozvracet nedáme".

Čtenář R. H. mi k mému dotazu na dvojí zdanění pohonu garážových vrat napsal:

Je to dokonce (reaguji na vadný motor u vrat garáže) šílenější Kocourkov, totiž při napojování domku na kanalizaci jsou roury vdomě a práce s tím spojené za 5%, ale další roury, co jsou již za zdí směrem k silnici, jsou za 19% ...... i tohle dokáže vymyslet Sobotkovo ministerstvo a poslanecká sněmovna schválit!!
Vím co píšu, v obci jsme se napojovali po 1. květnu 2004 na nově postavenou kanalizaci!

A čtenář P. J. dodal:

Ptát se po logice "přidělování" tu 5%, tu 19% DPH různým věcem a službám nemá smyslu, neboť zde žádná logika není. Nanejvýš jedna jediná, a to vyrazit z těch, "kteří na to mají", co nejvíce peněz pro nenažraný státní aparát.
Ve snaze neustále zařazovat stále více věcí a služeb do horní sazby DPH se projevuje bolševická směsice neschopnosti hospodařit, závisti a korupce či úplatků pro zabedněné a ustrašené "masy" voličstva pohrobků lidovlády, jejichž finanční nároky byly vždy neúměrné v porovnání s výsledky jejich hospodaření. Je to stejná "logika" zamindrákovaného ouřady, který diktuje jinému, že do firemních nákladů smí odepsat hodnotu automobilu pouze do výše 900 tis. Kč, přestože onen dotyčný si auto kupuje za své vydělané peníze a příslušný ouřada mu tudíž na toto auto nepřispívá, tak jakým právem mu tedy "kafrá" do toho, jaké auto si má koupit? Ze stejného důvodu tentýž ouřada mu zakáže u auta uplatnit odpočet DPH, přestože se jedná o stejný spotřební předmět, jako kterýkoliv jiný, který firmy používají.
Tato geniální opatření, která mají za cíl "zabránit neoprávněným daňovým zvýhodněním úzké skupiny osob" či daňovým únikům, jsou v principu padlá na hlavu (resp. jejich autorstvo), protože podvazují až paralyzují ekonomickou aktivitu v určitých sférách a v konečném
důsledku působí kontraproduktivně. Na druhé straně můžeme sledovat, jak snadno se určitá opatření dají obejít a jsme svědky, jak se luxusní automobily prodávají jako "náklaďáky" v úpravě, která odpočet DPH umožňuje. Je to trapné, směšné a ponižující zároveň, ale vypovídá to rovněž o mentální úrovni a ideologickém základu myšlení tvůrců hospodářských zákonů a pravidel.
Ale zpět k Vaší garáži. Ta zjevně nesplňuje nějaké kritérium pro to, aby mohla požívat výsady 5%-ní DPH, nebo se prostě zákonodárce při formulaci onoho, pro Vás finančně nevýhodnějšího, ustanovení prostě jen špatně "vyžvejkl". V úvahu připadá i možnost, že byste onen nový motor ke garážovým vratům mohl pokoutně půjčovat i sousedům, tudíž jej třeba i komerčně využívat, a vtom případě pak je
sazba 19% DPH rozhodně na místě.

Staré české přísloví:
Lepší moci s hrst, než spravedlnosti s měch.