STŘEDEČNÍ GLOSY 20.04.2005

Miroslava Macka
Po několikatýdenním ležením na matracích a slovních přestřelkách se klany nakonec domluvily: vymění nejvyššího kmotra a pár pěšáků, sféry vlivu však zůstanou v podstatě stejné a tedy i dělba výpalného.
Děsivý strach z možného vypuzení z revírů předčasnými volbami učinil své. Vždyť by o podíly přišli nejenom bossové, ale i tisíce pomocníků a pomocníčků - jeden příklad za všechny: náměstek ministra financí Václav Srba se stal členem dozorčí rady ČEZu. Pak rezignoval, neboť zákon zabraňuje státním úředníkům vydělávat na svých funkcích, a ihned se stal externím poradcem ministra.
Pak už mohl "věrnostně" nakoupit balík akcíí ČEZu za netržních 80 korun za kus, aby část vzápětí prodal na burze za 380 korun za kus. Vývar? Dvacetčtyři milionů v korunách a dvacettři ve zbylých akciích.

Jestli se nakonec stane premiérem České republiky socialista Paroubek, bude to mít jednu nespornou výhodu: rozhodně nebude klamat tělem - ten jako mafián i vypadá.

Vzpomínáte, jak jsme koncem roku 1989 na náměstích poté, co komunisté "radikálně" obměnili vládu, provolávali "Staronová vládo, nejsme tupé stádo?"
Od té doby jsme převelice otupěli.

Totální znechucení lidí z politiků a politiky bohužel nahrává možnosti dalšího experimentu s "nepolitickou politikou". Už vidím Havla, Kocába, Schwarzenberka a další, jak plánují založení nového "obrodného" hnutí, které by zklamaní voliči bez hlubšího přemýšlení vynesli ke kýžené moci. A tvář do čela? Co byste řekli panu Horáčkovi, který nyní porotcuje v Superstar?
Nesmysl? Jak myslíte.....

Můj včerejší text z Lidovek:

Návrh španělských poslankyň a jeho zčeštění.

Některé španělské poslankyně se už nemohly dívat na to, kterak jen čtyřicet procent Španělů pomáhá svým ženám s domácími pracemi, i rozhodly se řešit věc správně poslanecky: zákonem, který by mužům, pochopitelně pod hrozbou sankcí, pomáhat v domácnosti jednoduše nařizoval.
To opravdu není aprilová zpráva, ale reálná agenturní informace - konečně, netřeba se divit, vždyť hlasováním se dá vyřešit v podstatě každý problém, jen si vzpomeňte, jak před pár týdny vedení ČSSD odhlasovalo, že vládní krize končí.
Ale zpět k návrhu ohnivě zákonodárných Španělek. Jistě by stálo za úvahu přestat troškařit a přijmout k soužití mužů a žen celý zákoník, který by jednou provždy vyřešil všechny peripetie, které je po staletí a tisíciletí provázejí na společné cestě žitím. A nevidím jeden jediný důvod, proč by nemělo jít rovnou o zákoník evropskounijní, platný najednou ve všech zemích Unie, aby se náhodou někteří vychytralí chlapi ( ba i ženské) nestěhovali do sousedních zemí, kde by pomáhat v domácnosti nemuseli.
Tento zákoník by prostě, přesně dle návrhu nespokojených Španělek, nařizoval každému páru, který se rozhodne žít pohromadě, uzavřít smlouvu, která by vypočítávala povinnosti každé ze smluvních stran a pochopitelně též sankce za jejich nedodržení.
Už vidím ten krásný výčet chtěného a zakázaného na jedné i druhé straně, začínající již výše zmíněnou pomocí v domácnosti, ale jistě i zabíhající do stejně důležitých smluvních požadavků: nechrápat, nepobíhat v natáčkách, denně si měnit propocené třičko, neutrácet za zbytečné hadříky a šminky, nepopíjet do noci v hospodě, neklevetit telefonicky s kamarádkami, učit děti vyňatá slova, neučit děti lumpárnám, vařit skvostná jídla, mít v garáži vzorně uklizeno, denně se holit, nepoužívat mužovy holící břity na holení nohou a podpaždí, mluvit, mlčet, nekouřit, kouřit..... ten výčet je v podstatě nekonečný a právníci, ale i úředníci si už mohou předem mnout ruce: sepsání smlouvy, kontrola dodržování, vymáhání případných sankcí, soudní spory, odvolání, další soudní spory, dovolání, ještě další soudní spory, to vše by jistě přinášelo pěkná palmare a spoustu nových úřednických míst, vždyť jistě by bylo nezbytné záhy vypracovat bodník sankcí, který by evropsky sjednocoval postihy za nedodržování jednotlivých bodů smluv, kupříkladu "sankce za proběhnutí bytu s pleťovou maskou na obličeji činí dvoudenní mytí nádobí navíc nad smluvně sjednaný počet dnů nebo propuštění muže do hospody na dobu o dvě hodiny delší než je doba smluvní", kdežto "užití sprostého slova před dětmi bude potrestáno úklidem sklepa nebo obdobné místnosti či donášením snídaně do postele po dobu tří dnů".
Také by bylo nezbytné rozšířit úřad ombutsmana, který by měl pravomoci kontrolovat dodržování smluvních závazků, a to včetně závazků rázu sexuálního, které by jistě byly velmi častou náplní smluv, nejen prosté vyzvedávání dětí ze školky či tahání nákupních tašek.
Aby pak nedocházelo k úniku citlivých informací do medií, a to zvláště bulvárních, museli by být všichni kontroloři prověření Národním bezpečnostním úřadem na nejvyšší stupeň práce s tajnými materiály, neboť uznejte, že některé smluvní požadavky a informace tohoto rázu by dozajista mohly mít ještě větší brizanci než peníze od strýce Vika.
Ale vytváření úřadů, vymýšlení vyhlášek a provádění kontrol nám jde přímo výborně, takže zde bychom mohli být EU vzorem a případný nedokonalý systém rychle zčeštit.
A už by to jelo, bobtnalo a bujelo a novelizovalo se a znovu doplňovalo a kontrolovalo, až by jednoho krásného dne nastal nutně ten stav, že by se o domácnost, vzhledem k absolutnímu nedostatku času z důvodu běhání po úřadech a soudech, nestaral vůbec nikdo. Konečného cíle, zrovnoprávnění žen a mužů při starosti o domácnost, by tak bylo beze zbytku dosaženo, a o to přece na počátku šlo, ne?

Staré české přísloví, rozhodně ne o možném novém premiérovi:
Nízký plot lecjaká koza přeskočí.

Knížka "Jak se stát labužníkem aneb Kuchařka pro snoby (napsaná dvěma z nich) je dotisknuta a objednat si ji můžete na internetové adrese m.vitovcova@volny.cz a podrobnosti o knize a ukázku z ní si stále můžete přečíst v glosách ze dne 20. ledna tohoto roku.