PÁTEČNÍ GLOSY 11.03.2005

Miroslava Macka
Nejvyšší soud včera vyhověl dovolání vydavatele Hitlerovy knihy Mein Kampf, nakladatele Michala Zítka, a zrušil veškeré přeedchozí rozsudky soudů nižších instancí, vynesené v posledních pěti (!!) letech.
Případ krásně dokládá stav české justice, ale je v něm i příslib, že zdravý rozum nakonec zvítězí, i když to trvá léta a dá to práci.

Některé návrhy socialistů (spíše by se asi hodilo říci bolševiků) jsou natolik fantasmagorické, že odmítám uvěřit, že by je mohli myslet vážně. Jako kupříkladu poslední iniciativa komického ministerského dua Paroubek + Škromach, návrh nových příspěvků na bydlení, dokonce už schválený vládou: domácnost, která za bydlení ( nájem + výdaje za energie + služby) utratí více než 30 % svých příjmů (v Praze 35%), dostane od státu ( = od nás ostatních) příspěvek. Pokud nebude stačit, dostane další příspěvek od obce ( = opět od nás ostatních). Komentáře snad netřeba, jen urychleně přivolat psychiatra.

A ještě něco: moji ženu napadlo, zdali se budou dávky vztahovat i na ty, co si kupříkladu pronajmou byt v Pařížské za 40% svých příjmů, neboť v jejich soukromém žebříčku hodnot zaujímá luxusní byt první místo. Soudruzi Paroubku a Škromachu, prosím o odpověď!

Více čtenářů mne upozornilo na to, že se "slibem" mladším soudcům je to jinak,než jak to vyjádřil mluvčí ministerstva spravedlnosti a jak jsem to včera napsal. Zde je náprava:
Zákonem č. 192/2003 Sb., jenž nabyl účinnosti ke dni 1. července 2003, bylo předmětné ustanovení § 60 odst. 1 zákona o soudech a soudcích změněno tak, že věková hranice byla z dosavadních 25 let zvýšena na 30 let.
Co je ovšem podstatné, novela obsahuje přechodné ustanovení Čl. X., podle něhož se požadavek dosažení věku 30 let nevztahuje mimo jiné na ustanovení soudcem u justičních čekatelů, jejichž pracovní poměr trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čtenář glos S. T. mi zaslal následující poznámku k nálezu pokladu v Táboře, o kterém jsem psal včera:
Vaše vidění úplatků vždy, všude a za vším, kde je trocha nějaké pravomoci se mi jeví až skoro jako chorobné. Po celém Táboře, a troufnu si říct, že již skoro po celé republice je známo, že pan rychtář jen uschoval peníze svému strýci, který je měl půjčené od obecního pasáčka kraviček. Bohužel všechna potvrzení shořela při Vámi zmiňovaném požáru. Pravdivost tohoto tvrzení se dá ověřit i statisticky, protože se nejedná o případ v zemích Českých ojedinělý.

Severomoravským městem Mohelnicí zmítá následující aféra: starosta Kavřík (ODS) objednal dar pro prezidenta, který ve městě navštívil soukromou firmu - u místního výrobce objednal nůž za cca 30.000 korun (údaj z tisku) a teprve dodatečně si v rozporu se zákonem nechal své rozhodnutí posvětit zastupitelstvem, takže dar zaplatí ze svých daní občané města, ať už chtěli prezidenta obdarovat či nikoliv.
Starosta a jeho lidé tento dar schvalující a obhajující si zřejmě nevšimli, že žijeme v republice a ne v monarchii a že rozdávání z cizího (veřejného) by rozhodně nemělo patřit do repertoáru pravicového politika. Dvakrát fuj.

Čtenář glos V.V. mi zaslal starší zprávu z ČTK, která doposud unikla mediím i veřejnosti, a to citát Stanislava Grosse z 23. ledna t.r., když se snažil na konferenci moravskoslezské ČSSD v Ostravě vysvětlit potřebnost nepopulárních kroků: "Lidé nepotřebují mít desetitisícové důchody, ale musí mít pocit, že to s nimi myslíme dobře."
To je fakt autentický projev našeho současného předsedy vlády!

Staré české přísloví:
Darové a dárkové oslepují oči.

Vážení a milí,
díky všem, kteří jste si koupili naši knihu Jak se stát labužníkem aneb inspirativní kuchařka pro snoby (napsaná dvěma z nich). Doufáme jen, že Vás potěšila a hlavně inspirovala.
Ve čtvrtek jsem zařizoval v tiskárně rychlý dotisk, aby se nadále dostalo na všechny, kteří o ni projeví zájem.
Objednací adresa je nadále m.vitovcova@volny.cz a podrobnosti o knize a ukázku z ní si stále můžete přečíst v glosách ze dne 20. ledna tohoto roku.