ÚTERNÍ GLOSY 8.03.2005

Miroslava Macka
Opět se rozhořela debata o důchodovém systému, medializovaná hlavně titulky s čísly, vyjadřujícími plánovaný věk odchodu do důchodu. Nikde jsem ovšem nezaznamenal základní východiska: Stáří není pojistná událost., na stáří se nedá pojistit, jen šetřit. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí morálně hazarduje, je nezbytné učinit základní (a solidární) spoření zákonně povinné. Ostatní úspory a investice na stáří ponechat jen a jedině na lidech. Zrovna tak věk, kdy chtějí odejít do důchodu (mají-li pochopitelně dostatečně naspořeno na základním spoření, tedy na životní minimum na dobu pravděpodobného dožití, aby nezůstali na krku těm pracovitějším a odpovědnějším).

Čtenář glos A. H. mi napsal:
Pane doktore,
je zbytečné se navážet do pana Grosse. Vysvětlení je prosté a jakákoli snaha přimět ho k rozumné řeči je předem odsouzená k nezdaru. Neboť jako vzdělaný člověk jistě víte, že dodnes existují primitivní národy, které naprosto nechápou souvislost mezi souloží a narozením dítěte. Myslím, že je nutné urychleně předat pátrání do rukou genealogů. Hezký den....
Dodávám: úpřímně řečeno, už se také těším na to, až Stanislav Gross skončí a nebudu se do něj muset navážet.

Když jsem včera v televizi viděl po čase Miloše Zemana, který sestoupil z hor mezi nás plebejce, aby pokřtil svoji knihu o sobě a taky trochu (řečeno jeho slovy) o všech těch blbcích, podrazácích a kurvách, kterými se aktivně obklopoval, velmi jsem při pohledu na to, kterak - vyžraný jak prase (jak říkával o podobně vyhlížejících můj otec) a celý brunátný - popotahuje z doutníku, zalitoval, že v Česku neexistuje opravdové zdravotní pojištění, které by mu patřičně spočítalo pojistné dle pravděpodobných zdravotních rizik, vyplývajících z jeho životního stylu. Jo, jo...

Všimli jste si, jaké ticho nastalo v cause Kořistka? Policie skončila vyšetřování a předala výsledky státnímu zastupitelství v Ostravě, které by mělo rozhodnout. Obávám se, že bude rozhodovat dlouho, déle, nejdéle....

Velmi mě popuzují věty obdobné té, která včera zazněla na Nově: Také obce připravil stát tím, že reguloval nájemné, o velké peníze a proto obce zvažují žalobu u Evropského soudu.
Stát totiž nájemné nereguloval a nereguluje. Regulované nájemné tu léta udržují konkrétní bolševičtí politikové a konkrétní bolševičtí poslanci (byť z různých politických stran). A media by je měla neustále všechny vyjmenovávat, abychom věděli, kdo by případné vysouzené peníze měl zaplatit.

Architekt Jan Bárta komentuje v dnešních Lidovkách anketu o Dům roku, která nabízí buď kýč (vítězi čtenářů) nebo umění (vítězi odborné poroty). Osobně bych takové domy rozhodně nenazval uměním - vždy je komentuji slovy "příliš mnoho architektury" a mají jedno společné - nedá se vnich solidně bydlet.

Libuše Benešová, bývalá předsedkyně senátu, místopředsedkyně ODS a její hlavní manažerka, se také napojí na státní rozpočet: nastoupí na Hrad jako vedoucí odboru archívní a spisové služby.
Je velmi zajímavé a smutné, jak málo lidí se po odchodu z politiky osamostatní - zato státní instituce jsou jich plny. Ach jo.

Staré české přísloví:
Lépe na bavlně získati kopu nežli vědruňk na hedvábí.

Vážení a milí,
díky všem, kteří jste si koupili naši knihu Jak se stát labužníkem aneb inspirativní kuchařka pro snoby (napsaná dvěma z nich). Doufáme jen, že Vás potěšila a hlavně inspirovala.
Ve čtvrtek jsem zařizoval v tiskárně rychlý dotisk, aby se nadále dostalo na všechny, kteří o ni projeví zájem.
Objednací adresa je nadále m.vitovcova@volny.cz a podrobnosti o knize a ukázku z ní si stále můžete přečíst v glosách ze dne 20. ledna tohoto roku.