ČTVRTEČNÍ GLOSY 24.02.2005

Miroslava Macka
Čím déle současná vládní krize trvá, tím trapnější by byla dohoda o pokračování současné vlády beze změn.

STABILITA. To je zaklínadlo, které vyslovují od rána do večera představitelé vládních stran. Slova důvěryhodnost, schopnost vládnutí, zásadovost a další nepadají. Jen stabilita. Nutno připomenout, že velmi stabilní je i kravinec.

Vládní krize má prý také velmi negativní dopady na ekonomiku - slábne koruna. Jenže to by mělo být pro vývozce (a česká ekonomika je založena převážně na exportu) spíše výhodné, ne?

Můj text z lednového čísla časopisu 51 PRO:

Příklad hodný následování aneb reklamní "nová vlna" je přede dveřmi.

Pevně doufám, že se reklamní odborníci patřičně poučí z regionální jihoasijské katastrofy a následné globální humanitární akce, takže se záhy budeme moci těšit na erupci reklamní "nové vlny", proti níž "nová vlna" šedesátých let v československé kinematografii či "nová vlna" v anglosaské sci-fi ve stejné době budou jen rybniční šplouchánky v porovnání s budoucí reklamní tsunami.
A jaké jsou atributy této "nové vlny" v reklamě? Zde jsou odpozorované a věrně zachycené tři nejdůležitější, ba přímo zásadní.
Zaprvé: je nutno bez jakéhokoliv ostychu využít neštěstí či katastrofy k ještě většímu a hlavně halasnějšímu a spektakulárnějšímu činění dobra. To v praxi kupříkladu znamená, že v televizním šotu, kterým žádáte o příspěvek postiženým, pochopitelně nepoužijete záběry, na nichž prezident nadace Abrakadabra Matouš Vánek nastupuje v dobře padnoucím obleku do služebního vozu před svým bytem v rezidenční čtvrti a jede do své kanceláře, to vše podbarveno náladovou hudbou, hranou na Panovu flétnu Gheorghe Zamfirem, přičemž se na konci šotu objeví čísla kont, na které můžete poslat svoje příspěvky. To by totiž mohlo v divácích vybudit dojem, že si prezident nadace z konání dobra udělal docela dobrý džob a ještě lepší způsob ukájení svého libida. Kdepak a právě naopak! "Nová vlna", to je jinačí kafe.
Na mihotajících se záběrech se musí objevit obrovité vlny, náhle vystřídané plačícími dětmi, matkami lomícími rukama a na závěr horami tlejících a nebo ještě lépe nafouklých mrtvol, to vše podbarveno skřípavými zvuky, proti nimž je hudební motiv při koupelnové vraždě v Hitchcockově Psychu mírnou ukolébavkou. Na závěr pak musí být zdůrazněno, kolik peněz už je vybráno celkem, kolik přibývá každou hodinu a kolik přibylo za poslední vteřinu, aby jste se mohli zastydět, že jste ještě nedali ani korunu a nebo poněkud málo.
Za druhé: každý dar od někoho, kdo něco znamená (jen tak namátkou: prezident republiky, třetí Superstar ze druhého kola soutěže, předseda senátu, duchamdlá, avšak bouřlivě se rozvádějící herečka) musí být do poslední koruny výrazně zveřejněn. Jednak je to kýžená protihodnota, něco za něco, v tomto případě peníze za růst popularity, jednak se v "nové vlně" konání dobra anonymně, bez slávy, ale také bez morálního nátlaku až vydírání, prostě nenosí.
Za třetí: V žádném případě se nesmí opomenout stavět proti sobě sumy, které vybraly různé nadace a organizace od občanů téměř dobrovolně a sumy, které daroval stát (a které ovšem vybral od občanů už zcela nedobrovolně). Jinak řečeno: občan, který platí daně jako mourovatý a z jehož daní pak přispěje obětem katastrofy stát, se musí cítit mnohem méně hodnotný a rozhodně více provinilý, než občan, který sice daně neplatí, ale přispěl dvackou.
A tak už se těším, až se reklamní "nová vlna" pořádně rozjede.Vždyť jen si představte následující reklamní šoty, a to zdaleka ne jen všelikých nadací:
Za kalného rána se po Karlově mostě potácí zcela opilý cizinec, aby nakonec za patřičných zvukových efektů zvracel do Vltavy. K tomu trio basů zpívá: "Ráno, ráno přichází, Johny Walker odchází".... a nakonec se objeví za veselého skřehotání racků chechtavých nápis: Pijte tuzemák!
Zoufalá rodina (nádherný záběry na plačící matku a hystericky vzlykající dítě) se snaží nacpat nafouklého dědečka do rakve.
Nedaří se, tragická hudba vrcholí. Náhle ticho, modravé rozjasnění a velký nápis: "Naučte dědečka jógu - malá rakev přijde levněji!" a pod ním patřičná webová adresa Školy jógy.
Nebo si představte následující reklamu: Dámský klub "Nicole" předvádí největší přehlídku silikonu od založení Silicon Valley a u každé děvy se objevují statistiky, doprovázené vyčítavým hlasem, jako například: Dala již třikrát prezidentovi, dvakrát ombutsmanovi a jednou Janku Ledeckému. A kde jste Vy? Kde jste, proboha, Vy?
Ani nadace se ovšem nedají zahanbit. Děsivý šot nejprve detailně ukáže surovou vraždu rodičů nezdárným, zdrogovaným synem, načež ušlechtilá tvář ředitele nadace Buď čist! pronese hlasem Radovana Lukavského: Přispějte na léčbu dvojnásobného sirotka! Čekáme na Vás!
A opovažte se tvrdit, že ze svých daní už vězení a léčbu takových parchantů už dávno do poslední koruny platíte, lakomci jedni!


Staré české přísloví:
Jak ti kdo nejvíc lahodí, jistě tě nejspíš uhodí.

Vážení a milí,
stále ještě máte možnost objednat si knížku, kterou jsme napsali a vydali s mojí paní a která se nazývá "Jak se stát labužníkem aneb kuchařka pro snoby (napsaná dvěma z nich), a to na adrese m.vitovcova@volny.cz
Podrobnosti a ukázka z knížky v glose ze den 20. ledna t.r.
Na skladě je už jen pár desítek výtisků z nákladu 1.000 kusů, uvažujeme však o dotisku.