ÚTERNÍ GLOSY 11.01.2005

Miroslava Macka
Podle zdravého selského rozumu by měly zdravotní služby pro své pacienty nakupovat na zdravotnickém trhu zdravotní pojišťovny za ceny, které jsou ochotné a schopné v konkurenčním prostředí poskytovatelů zdravotní péče nasmlouvat. Ne tak v Česku. Ceny zdravotní péče určuje "moudrá" ministerská vyhláška, podléhající handlu doktora Ratha s vládnoucími ministry: za více peněz do žlabu zaručím na zdravotnické frontě klid.
Proto také byl u něj tak oblíbený jinak příšerný ministr zdravotnictví Fischer.

Politická ochota zavést poplatky při návštěvách u lékaře, za lékařský předpis či při pobytu v nemocnici rychle stoupá. Samotné zavedení těchto poplatků ovšem reformu zdravotnictví nedělá: prostá omezení na poptávkové straně trhu způsobí jen přechodné úspory, než se naučí pacienti a hlavně lékaři dojit systém jinak a jinde.
Jak jsem prostě mnohokrát říkal, nasypání několika koleček, osiček a pér do pytlíčku švýcarský chronometr ještě nedělá. Reforma zdravotnictví může být buďto komplexní nebo špatná. Třetí cesta, jak se již mnohokrát potvrdilo, ani zde neexistuje.

Předseda ODS Topolánek prosadil na včerejší Výkonné radě ODS bez problému Jaroslava Jurečku do funkce hlavního manažera ODS. Kdo bude ovšem skutečně ODS manažovat, je věc jiná. Pražští vrabci cvrlikají, že to bude známý Marek Dalík.

Tři politikové ČSSD, poslanec Kraus, náměstek pražského primátora Hulínský a exnáměstek ministra školství Malý, touží být členy Českého olympijského výboru.
Tipněte si: jde o snahu podporovat olympijské myšlenky nebo spíše o snahu být u toho, až se začnou točit velké peníze kolem pořádání olympiády v Praze?

Myslím, že pravý důvod vypuzení severočeského šéfa ČSSD Foldyny z funkce přesně popsal ve včerejším právu Alexandr Mitrofanov: Jde o pomstu těch funkcionářů, kterým málem překazil obsazení placených míst na krajské úrovni, protože s příjmy z těchto prebend počítali ve svých osobních rozpočtech a nevadilo jim, že vstupují do koalice s ODS, kde - na rozdíl od minulého období - už nebudou mít žádné slovo. Foldyna tento postup označil za nedůstojný, šlápl na kuří oko a vymrštěná noha ho vyrazila z předsednického postu.

Čtenář M. L. mi napsal:
Evropská ústava podepsaná před loňskými vánocemi ve spěchu premiérem Stanislavem Grossem je dokument, který nikdo nečetl a přesto se má stát závazným pravidlem pro všechny občany České republiky.
Podstatnou změnou řízení EU je schvalování závazných dokumentů EU, a to tak, že tyto dokumenty již nebudou schvalovány jednomyslným souhlasem všech členů EU, tedy s právem veta kteréhokoli člena, ale kvalifikovanou většinou tří pětin počtu všech obyvatel Unie. S ohledem na fakt, že ČR se svými 10 mil. obyvatel představuje 2,6 % obyvatel Unie, je zcela jisté, že brzy budeme nuceni přijímat rozhodnutí EU, která jsou v rozporu se státními a národními zájmy ČR.

Staré české přísloví na úterý:
Která chválí cizí muže, snadno vstoupí v cizí lůže.