PONDĚLNÍ GLOSY 20.12.2004

Miroslava Macka
Na zámku v Kolodějích dnes jednají špičky vládní koalice o bilanci svého vládnutí. V podzámčí je i bez summitu zcela jasno: je to průser.

Ministr práce a sociálních věcí a socialista až na půdu Zdeněk Škromach mi konečně objasnil, co je to demokracie, a to svým sobotním prohlášením v ČT 1:
"Debaty o zrušení senátu jsou zbytečné, protože k tomu není vůle senátorů."

Zlatá slova napsal k navrhovanému bodového systému postihu řidičů v sobotních Lidovkách publicista Václav Vlk starší:
"Sám o sobě je k ničemu. Co ke zlepšení dopravy potřebujeme nejprve udělat, je přestat při vyhodnocování nehod vykládat onu "magickou" komunistickou formulku, že "řidič nepřizpůsobil způsob jízdy stavu vozidla a silnice". Od skutečného vyhodnocování příčin nehod se musí přejít ke kvalitě značení silnic, k přehlednosti křižovatek, přejezdů, osvětlení... A upřednostnit stavbu dálnic a moderních silnic. A tenhle navrhovaný paskvil co nejrychleji zahodit co nejdál. Jenže to by byla práce. A do ní se nechce nikomu z těch, kteří iniciovali a sepsali tento takzvaný návrh zákona."

Čtenář glos J.Ž. mi napsal následující tragikomický text:

Vážený pane Macku,
Také jsem Váš pravidelný čtenář jako pan P.K.,jehož dopis jste zveřejnil dnes, 17.12. Stejně jako on jsem pociťoval přímo fyzickou bolest, když jsem v tentýž den posílal daňovou zálohu 1,608 mil. Kč (o to byla má bolest ukrutnější).
Rád bych se však podělil o veselý příběh, kterak jsem chtěl bojovat s flákači a parazity (jinak mými bývalými zaměstanci) na systému nemocenských dávek.
Jakmile se schyluje u zaměstnance, z různých důvodů, k ukončení pracovního poměru, nezřídka se stane, že tento přinese ihned hlášení pracovní neschopnosti a spokojeně ulehne do Škromachovy sociální sítě. Pracovní poměr tedy skončí, avšak uklizený bývalý zaměstananec přináší 9-10 měsíců hlášení o pokračování neschopnosti, které musím pokaždé zadministrovat, vyzvednout mu hotové penízky (i když platy posíláme elektronicky na účty) a na ručku mu je hezky vyplatit. Bývalý zaměstnanec, zdráv jako řípa a s úsměvem zinkasuje, a odchází načerno měsíc co měsíc pracovat. Pokusil jsem se dopisem vždy žádat o revizi a prošetření konání praktického lékaře i parazitujícího zaměstnance jak u vedení OSSZ, tak u vedení příslušné zdravotní pojišťovny. Vždy bez jakéhokoli výsledku, tudíž jsem se lidově "nasral". Další mi doručované hlášení o pokračování pracovních neschopností jsem přestal přebírat (přímo jsem je vždy fyzicky roztrhal nebo spálil) a peníze připravené na výplaty za neschopnost minulého měsíce jsem vložil i s výplatkou do obálky a poslal vedení OSSZ, spolu s žalostným dopisem, že na tomto nechutném parazitování se odmítám již dále podílet. Hlášenky již nebudu nikdy přijímat a peníze nebudu vyplácet. Rovněž jsem zažádal o znovu-prošetření otevřených případů, které se vlečou již 10. měsíc.
Tentokrát však reakce úředníků byla velice rychlá. Do 5 dnů jsem byl pozván na koberček k ředitelce OSSZ! Přijetí bylo příjemné, byl jsem chápán a pochválen za snahu šetřit prostředky systému dávek. Můj postup však byl označen za dobrodružný a hlavně plně protizákonný. Po dohodě, že se napravím a přestanu být loupežníkem dávek mých bývalých zaměstanců, se mnou tedy nebylo zahájeno správní řízení, jehož výsledkem by bylo rozhodnutí o vysoké pokutě za nezákonný postup, proti kterému se nelze odvolat. V případě nezaplacení pokut a pokračování v mé nezákonné činnosti by byla dále vyměřena dalším rozhodnutím vysoká penále a ihned obestaveny účty společnosti.
Z toho plyne poučení: darebáci chlamtejte štědrý systém dávek a konejte vše načerno - nic se vám nestane a Škromach se svou úřední squadrou vás ochrání, poctiví hlupáci plaťte řádně a včas nehorázné daně - nic vám za ně od státu a úřednictva nebude poskytnuto.
Přeji hezký den a krásné prožití Vánoc....
Váš čtenář

Staré české přísloví na pondělí:
Po slibu škody čekej.