STŘEDEČNÍ GLOSY 3.11.2004

Miroslava Macka
Jak to vypadá,výsledky amerických voleb tak těsné nebudou a zřejmě zvítězí stávající prezident Bush, a to bez ohledu na nenávistnou kampaň některých medií a levicových intelektuálů.
Vysvětlení pro to mám, neb jsem sociální darwinista, následující: člověk je zvíře ze smečky a v okamžicích ohrožení či pocitu ohrožení, nakonec tenduje k tomu neměnit vůdce smečky.

Křesťan a lidovec, ministr životního prostředí Ambrozek, pěkně rozčílil některé členy hospodářského výboru, když je nazval v sms zprávě, rozeslané některým podnikům, "neslušným výrazem pro pánské přirození", jak cudně hlásala media.
Někteří dotčení poslanci volali po jeho hlavě a odstoupení z funkce ministra.
Což by měl udělat. To se přece nedělá, takhle vytrubovat do světa státní tajemství. A navíc, obsazení lukrativního místa se spoustami milionů peněz na přerozdělování, členem ČSSD, by umožnilo nakupovat hlasy jejích voličů za naše peníze ještě efektivněji.Můj včerejší text z MF Dnes:

V sobotním vydání tohoto listu vyšel velký vzpomínkový rozhovor s bývalým prezidentem Havlem s názvem "Václav Havel o listopadu 1989". Vyšel - řekl bych, že symbolicky - v příloze Kavárna. Ne, že bychom se z tohoto rozhovoru dozvěděli něco nového o listopadu 89 a tehdejších událostech, mimo absolutně žádnými fakty nepodložená tvrzení, že tehdejší události se jen o fous nezměnily v krveprolití (komunistů, pochopitelně) a že shromáždění statisíců lidí 25. listopadu 1989 na Letné se snadno mohlo zvrhnout v masakr (opět, pochopitelně, komunistů).
Zato jsme se z tohoto článku hodně dozvěděli o Václavu Havlovi, nejen roku 2004. Dalo by se polemizovat s lecčím z jeho vyslovených názorů, mne ovšem nejvíce zaujal ten o "základní koncepci státu", tedy o tom, "kterou cestou stát dlouhodobě půjde", a to "bez ohledu na střídající se vlády".
Z tohoto názoru opět trčí jak rozhledna z Ještědu exprezidentovo přesvědčení, že existují jakési absolutní vize a koncepce, dokonalé cesty a neměnné cíle, a to (jak V. Havel sám vyjmenovává) jak v armádě, bezpečnosti, zdravotnictví, školství, energetice, dopravní síti, ekologii, atd., tak v globalizačních tendencích, při ochraně krajiny a urbanistického dědictví. A také lidé, kterým je dáno k těmto moudrům filozoficky dospět a pak je hlásat ostatním, zbytečně a marně se pachtícím za každodenním prosazováním svých osobních a skupinových zájmů, navíc v ostrém konkurenčním střetu s jinými zájmy, vizemi, koncepcemi, cestami a cíli.
Tito lidé proto naprosto nepotřebují politické strany, coby vlivová sdružení lidí se stejnými či společnými idejemi, názory a zájmy, ba jsou jim taková sdružení protivně zbytečná - V. Havel to nakonec svým postojem k politickým stranám více než dokázal, byť se občas nevyhnul některou pidistranu a některé politiky, jeho velebící, blahosklonně slovně podpořit.
Tito lidé se také vyhýbají přímé konfrontaci s názory a postoji jiných, neboť konkurenci v této oblasti pokládají též za nepotřebnou, na rozdíl od záliby v nekonkurenčních kazatelnách a kázáních. I toto Václav Havel, vždy se pod různými záminkami pečlivě vyhýbající jakémukoliv přímému střetu nejen s politickým protivníkem, ale i s náhodným, nevybraným žurnalistou či reportérem, více než bohatě prokázal.
Také podnikavost, cílevědomost a pracovitost, která by, čapkovsky řečeno, každodenní drobnou prací posouvala svět po krůčcích k lepšímu, nebývají dány těmto lidem do vínku, zato záliba ve spektakulárních fórech, mezinárodních tribunách a tribunálech, velkých slovních bojích se všemi neřádstvy a neřády světa a vzájemném poplácávání se po ramenou ano.
Zřejmě je to tím, že svět takovou každodenní podnikavost a pracovitost ke zlepšení podmínek svých, své rodiny, své vlasti a tím i světa (jak to například činili svým nezajímavě kapitalistickým způsobem Havlův dědeček i otec) zdaleka tak neoslavuje, jako kazatele o nezbytnosti nápravy všehomíra. A sláva přece tak chutná, že?


A včerejší text z Lidovek:

Ptákoviny, voloviny, paroubkoviny...

Chataři, chalupáři a majitelé domků, domů a vilek v chudých krajích, pozor! Napínejte uši! Blíží se totiž slibná možnost, že vám ostatní občané, zvláště ti movití, nedoborovolně přispějí ze svých kapes na údržbu či rozšíření vašich nemovitostí. Ovšem jen pod podmínkou, že pak budete pronajímat část nebo celou nemovitost turistům tu - i cizozemským a pomůžete tak rozvinout v zapadnutých, Bohem a Prahou zapomenutých koutech, nebývalý cestovní ruch, který zase vybudí patřičnou zaměstnanost a ta spolu s dolary a eury turistů postupně vytvoří z Chomutova, Osoblah či Králík druhý Jindřichův Hradec nebo dokonce malou Prahu. Fakt.
Ovšem jen pod další podmínkou, totiž že se v poslanecké sněmovně najde dost socialistů a bolševiků, kteří tu ptákovinu a volovinu z dílny nového ministra pro místní rozvoj Paroubka podpoří.
Nebojte se však. Pravděpodobnost, že si nakonec do těch peněz hrábnete, je totiž značná. Neboť zájem na prosazení těchto podpor nemají jen levicoví poslanci, kupující si tak za cizí peníze vaše hlasy a tedy vlastní udržení u koryt, ale také spousta různých vlivných jednotlivců, skupinek a skupin, sajících z naditých rozpočtových cecíků, kteří se už vidí při objíždění zájemců o dotace a při slibech přímluvy u jejich kamaráda ministra či jeho podřízených, samozřejmě za patřičnou provizi.
Také stavební firmy se mohou těšit na velké žně a zrovna tak na ně napojení dohazovači předražených, neboť veřejnými penězi hrazených, zakázek.
To ovšem není konec výčtu podpůrců tohoto přerozdělování. Někdo přece též musí kontrolovat, zda byly dotace využity řádně a v souladu s předpisy (a nikoliv v sousední šalandě, turistům plánovaně nesloužící), zda se dotované cimřičky, byty či celé chaty a domky skutečně pronajímají skutečným turistům, nutně vznikne kontrola jejich účetnictví a registračních pokladen, a zákonitě nějaké to nové metodické a kontrolní oddělení, na počátku jen s pár kancelářemi, sekretariátem, dvěma auty, pár mobily a s desítkami úředníků, posléze však s detašovanými pracovišti nejméně v každém kraji, s Výzkumným ústavem turistického ruchu, u něhož nakonec do roka a do dne vzniknou pododdělení Výzkum využití dotovaných chat a chalup (VYVYDOCHACHA) a Výzkum kontrolních metod využívání dotací u stavebních prací, sloužících rozvoji turistického ruchu (VKMVDSPSRTR).
A uznejte, to už je pěkný počet dnešních - v budoucnu provizemi a zaměstnáními odměněných - podpůrců.
Ovšem ani ostatní občané, chaty, chalupy, domky, domy a vily v chudých krajích nevlastnící, nemusejí propadat depresím. Při známé potenci ministra Paroubka bude jistě jen otázkou času, kdy vyrukuje s dalšími dotacemi pro další potenciální skupiny voličů Stanislava I. Neodolatelného a jeho dvora. Majitelé rybníčků, rybníků a jezírek, zrovna tak jako majitelé pozemků k zakládání rybníků vhodných, se možná nejpozději před příštími volbami dočkají dotací na rozvoj windsurfingových ploch, které také mohou přitáhnout nejednoho zbohatlíka, možná i z Číny.
A což teprve majitelé nevěstinců, bordelů, nigh - clubů a hodinových hotelů, včetně majitelů vhodných příhraničních nemovitostí!
Nová dotace, mezi žadateli familiárně nazývaná "kurevné", neboť sloužící výhradně k rozšíření kvalitního personálu a tudíž nabídky, dozajista příliv cizinců do chudého pohraničí zvýší přímo raketově. Zvláště, když záhy bude následovat další dotace, a to na jazykovou výuku zaměstnankyň na tomto tradičním poli rozvoje turistiky.
A vy ostatní? Ne abyste se báli, že by tak mohl postupně vzniknout nějaký nový obrovitý bordel. Nemohl. V tak malém státě se dva velkopodniky rozhodně neuživí.....


A moudro na středu, opět od čtenáře P.K.:
Nestav se do řady, pokud nevíš, na co se v ní čeká.