PÁTEČNÍ GLOSY 1.10.2004

Miroslava Macka
Na rozdíl od prezidenta Klause si nemyslím, že postup policie v případu Kořistka - Dalík - Večerek je hříčkou, a to zvláště pro dva posledně jmenované.
Být na jejich místě, obával bych se velmi: grosstapo totiž zašlo už příliš daleko a chtíc nechtíc bude muset za každou cenu dotáhnout věc k soudu, neboť v sázce je jinak nejen hlava ministra vnitra Bublana.
Dočkáme se jistě mnohých příšerností - viz televizní tvrzení ostravského státního zástupce, že k obvinění dvou posledně jmenovaných má pádné důvody: výpověď Kořistky, jeho záznam z detektoru lži a - teď se podržte - výpovědi osob, kterým se prý Kořistka svěřil!
Doufám tedy, že když teď a tady veřejně deklaruji svůj velmi silný názor, že premiér Gross v tomto případě pokračuje v politice jinými prostředky, což je jistě trestné a půjdu na detektor lži, který dozajista potvrdí, že nelžu, neboť jsem o tomto svém tvrzení přesvědčen a navíc mohu dokázat, že se s tímto tvrzením už drahnou dobu svěřuji svému okolí, což opravdu činím, zatknou i premiéra Grosse.


Pokud je pravda to, co uvádí dnešní MF Dnes, totiž že policie zatkla Jana Večerka v 5.50 ráno, již opravdu žijeme v policejním státu.


"Dobrou" práci též dnes odvedla MF Dnes: hlavní titulek na první stránce zní "Policie zatkla emisary ODS" a dále následují články o podezření z korupce u Dalíka a Večerka, čtvrtá a pátá strana je pak plná materiálů o zřejmé a nepochybné korupci fotbalových rozhodčích. Každý, kdo jen trochu rozumí ovlivňování veřejnosti, musí takovou nenápadnou, ale zatraceně účinnou manipulaci ocenit.

V tomto blázinci docela zanikla jiná zpráva: žalobkyně včera zastavila po čtyřech letech stíhání manažerů ČKD Marouška a dalších s tím, že se neprokázalo spáchání trestného činu.
Jistě si ovšem ještě vzpomenete na časté mediální spojování těchto "zločinců" se stejně "zločinnou" dobou Klausova vládnutí.
Za útrapy, včetně vazby, způsobené mylným a falešným obviněním, ovšem nejen, že nebude nikdo odsouzen, ale dokonce ani krácen na platu nebo pokárán! Zdá se, že spravedlnost je v Česku nejen slepá, ale i blbá.


Ovšem v Grossourkově je možné i to, že vláda jedné jediné firmě - nové kolínské automobilce - udělí laskavou výjimku a dovolí jí přepravovat své výrobky a díly i o víkendech!
Škoda, přeškoda, že u nás neexistuje švýcarský systém referend. O dvou aktuálních otázkách už bych věděl: Souhlasíte s tím, aby žádná firma nemohla o víkendech jezdit na českých silnicích a mít nějaké vládní výjimky?
A připojil bych v rámci tohoto referenda i dotaz na otázku druhou: Není nejvyšší čas kopnout tuto vládu do zadku?
Většině lidí, o tom jsem přesvědčen, by stačila na obě otázky jedna jediná odpověď.


Nejvyšší kontrolní úřad došel k závěru, že stavba železničních koridorů je silně předražená a koridory navíc nesplní předpokládané parametry. No, to je ale překvapení!
Můj text ze středečních Lidovek:

Oznámení přípravy trestných činů

Ministr pro místní rozvoj, význačný člen ČSSD Jiří Paroubek pronesl v nedělním diskusním pořadu televize Nova následující slova, vyjadřující jeho - a vzhledem k tomu, že použil plurál, zřejmě i názor jeho stranických soudruhů - na plánované novomanželské půjčky: "My předpokládáme, že takovým způsobem oslovíme voliče. O to nám jde primárně."
Věta krátká, stručná, jasná, jednoznačná.
Jsem ovšem přesvědčen, že tímto televizním prohlášením ministr Paroubek veřejně přiznal přípravu několika trestných činů.
Za prvé: Zákon č. 429/91 sb. o politických stranách a hnutích tento způsob financování volební kampaně nezná a pro všechny politické strany dozajista platí, že co není zákonem dovoleno, je zakázáno.
Za druhé: Ministr Paroubek tímto veřejným prohlášením o "oslovení voličů" přiznal přípravu k porušení několika paragrafů trestního zákoníku.Vždyť paragraf 158 trestního zákoníku hovoří o zneužívání pravomoci veřejného činitele a hovoří zcela jasně: "trestného činu se dopouští každý veřejný činitel, kdo opatří sobě nebo jinému neoprávněný prospěch." Vždyť je přece zřejmé, a Paroubek to navíc veřejně přiznal, že pokud by bylo plánované "oslovení voličů" dokonáno, ČSSD by jeho zásluhou ve finále obdržela více peněz za volební výsledek a mnoho jejích členů by neoprávněně získalo různé prebendy a vyšší platy.
Paragraf 161 trestního zákoníku dále hovoří o podplácení: "Kdo jinému v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek..." I zde je sociálně demokratická snaha jasná a Paroubek se s ní opět pranic netají: nabídnutím novomanželských půjček vybraným občanům chce na oplátku jejich hlasy ve volbách a tím udržení či získání nemalé moci a peněz.
Paragraf 217 zase mluví o ohrožení výchovy mládeže slovy: "Kdo vydá, byť i z nedbalosti osobu mladší než 18 let nebezpečí zpustnutí tím, že a./ svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu.." Jsem přesvědčen, že nejenom toto plánované uplácení skupiny voličů je nemravné a svádí k následování, čímž ohrožuje řádnou výchovu mládeže, ale i mnoho dalších politických činů ČSSD mnoho občanů svádí k zahálčivému životu.
Dále: paragraf 248 - zpronevěra. Cituji: "Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena a způsobí tak na cizím majetku škodu..."
Není pochyb o tom, že současná vláda má veškeré peníze a majetek pouze dočasně svěřen, a tím, že by část tohoto majetku použila k tomu, aby vzrostly příjmy Lidového domu (a dalších) za volební výsledky, tento čin jistě a beze zbytku naplňuje.
Pokračuji: paragraf 250 pojednává o podvodu. Podvodu se dopustí dle litery trestního zákona každý, "kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl..." Jsem přesvědčen, že i zde je věc jasná. Ministr Paroubek a další uvádějí voliče v omyl, když "primární" úplatky voličům nazývají sekundárně podporou novomanželům - a že z toho chtějí mít prospěch, je nabíledni a ministr Paroubek to také výše citovanou větou veřejně přiznává.
Jistě by se dal uplatnit i §255 trestního zákoníku, porušování povinnosti při správě cizího majetku, neboť užití rozpočtových peněz k nepřímému financování politické strany jistě není v tomto státě povoleno a trestní zákoník správně takové jednání trestá.
Na závěr vzkaz patřičným orgánům: zavřete nad tímto Paroubkovým výrokem oči, nebo začnete konat, jak Vám ukládá zákon?

A moudro na pátek, zaslané čtenářem P.K.:
Práce ještě nikomu neutekla, ale také nikoho nedohnala.