ÚTERNÍ GLOSY 7.09.2004

Miroslava Macka
Vláda "našla" v příjmové stránce rozpočtu deset miliard korun. Byla doposud slepá nebo jde o imaginární peníze, které koncem příštího fiskálního roku zase zmizí?
V každém případě jde o důkaz pars pro toto, že státní rozpočet je přesným součtem nepřesných čísel.

"Návrh na vyrovnání daní v Evropské unii je stupidní", říká Pavel Máša v dnešních Lidových novinách. Pokud ovšem nepovažuje za stupidní celý plán federalizace Evropy s evropskou ústavou, evropským prezidentem, evropským zákonodárstvím a evropskými závaznými normami na kde co a nehlasoval tedy proti vstupu Česka do EU, nemá právo takový soud vyslovit.
Copak opravdu netušil, kam hodlají evropské velmoci EU směrovat?


Stále platný postřeh Karla Čapka:
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.