ÚTERNÍ GLOSY 17.08.2004

Miroslava Macka
Drzost, s jakou vládní koaliční představitelé v poslední době hovoří o " dalších sociálních výdajích, na které v rozpočtu už není", je do nebe volající, neboť zcela pomíjejí každoročně prošustrovaných100 miliard, které se dodávají do rozpočtu na dluh.

Můj text z měsíčníku 51 PRO:

Na průzkumy veřejného mínění platí samozřejmě stejné měřítko jako na statistiku, tedy slavná věta Winstona Churchilla "Věřím jen těm číslům, které jsem sám zfalšoval".
Nicméně, pokud si chce člověk alespoň trochu pohrát s budoucností a nechce se mu ztrácet čas vlastnoručním znásilňováním čísel, může s klidným svědomím sáhnout po zmanipulovaném průzkumu někoho jiného - vždyť je to nakonec jedno, reálné volby dopadnou stejně vždy jinak a stejně vždy ještě mizerněji, než jsme pesimisticky předpokládali.
A tak s klidným svědomím převezmu podivuhodná čísla předpokládaného výsledku příštích voleb do poslanecké sněmovny, tak jak je asi z kávové ssedliny, tedy lógru, vyčetla slovutná redakce tohoto měsíčníku a pokusím se z nich též vyčíst, co by nás v takovém případě čekalo.
Což ovšem už nebude hádání, ale souhrn letitých zkušeností, včetně zkušeností se skutečným sestavováním vlád, což byla činnost, která mne do dneška děsí v jinak většinou příjemných, neboť spíše děvami než politiky oplývajících, snách.
Tak tedy - redakce nabízí následující volební výsledky: ODS lehce přes 30%, komunisté 20%, lidovci 10%, ČSSD 8% a Kaslozieleniecovi zcela nezávislí spolu s Železnobobošíkovými úplně nezávislými ruku v ruce po 7 procentech. A je to.
Po takových výsledcích pochopitelně ODS radostně oznámí, že je okamžitě nachystaná vytvořit pravicovou vládu a dokázat, že Topolánek není "falešný a prázdný", ale "má kule". (Že by mohlo platit obojí a kule by se mohly ukázat prázdné, ne-li falešné, pochopitelně nezazní.) Lidovci si pospíší s prohlášením, že vždy a za každých okolností byli stranou pravicovou a státotvornou a tak rozhodně chtějí alespoň ministerstvo zemědělství, obrany a ještě nějaké jiné, přes které je možno cedit peníze bratrům a sestrám ( to, samozřejmě také nedořeknou).
Sociální demokracie se konečně odhodlá k razantní obměně Lidového domu, smete Grosse a na jeho místo zvolí Špidlu, k velké nelibosti Velkého Vysočinského Důchodce, neboť Gross zůstane místopředsedou, a když ne, tak šéfem branně - bezpečnostního výboru, kde bude nadále vehementně prosazovat vyšší odměny policajtům, jen aby, zchudlí, po něm a jeho kamarádech náhodou nešli.
Kasl státotvorně nabídne zapomenutí věcí minulých a penězovod z Bruselu do Prahy (na jedné straně u kohoutu Zieleniec a na straně druhé Kasl), který by mohl zpětně naplnit pokladničky developerských a stavebních firem, které se vyčerpaly na financování jejich kampaně (to, samozřejmě opětovně nedořeknou).
Železného "Nezávislí" pak použijí již jednou vítězné taktiky a jejich snaha o vstup do vlády bude nesena na příboji slov, splývajících do zvuku "region-ne Praha-rozvoj-vinohrady-Brusel-nebojímese-nedámese, (k čemuž se dá doříct cokoliv).
Také nastane velký příklon k družstevnictví: každá strana (mimo tu největší) ihned zapomene na své volební výsledky a tak jako v družstvu začne vykřikovat "já člen - ty člen, každý máme nárok na stejný podíl".
A jak už to tak v Česku chodí, součet hlasů ODS a dalších dvou stran bude o jeden či dva poslance menší než nutná většina, takže bude zapotřebí vytvořit vládu ze stran čtyř.
I nastane dohadování veliké, na jehož konci vznikne vláda, která žádnému gremiu žádné zúčastněné strany nebude vadit, tak bude mdlá a nedomrlá.
Vládní prohlášení bude obecně velmi pravicové, vlastní vládnutí ovšem ovlivněno neustálým luxovským vyhrožováním Kalouska, že nedostanou-li zemědělci dotace na suchomokrovítrzimumráz, vládu okamžitě položí, marnou snahou každou chvíli nového ministra zdravotnictví prosadit racionální, tedy politicky neprůchodnou, reformu zdravotnictví, ještě marnější snahou dohodnout se na novém důchodovém systému, neboť natěšené soukromé fondy v rámci lobbyingu budou natolik tahat čehý a hot, že výsledný pohyb bude stáním na místě, nářkem ministra obrany, že je zapotřebí dalších zbraňových systémů, neboť hrozí teroristické akce separatistů ze Země Františka Josefa a nabídne k odprodeji zbytečné Gripeny a obrněné transportéry, a na takovou melu bude nutno zmobilizovat pár úředníků navíc...


A moudro na dnešek, staré české přísloví:
Nikdy nekupuj u bohatého řezníka, vždy se nech obhajovat bohatým právníkem.