ČTVRTEČNÍ GLOSY 15.07.2004

Miroslava Macka
Jen jeden jediný den je člověk za hranicemi, a už se dějí věci: v úterý jsem napsal, že před módním pokřikem o lidských právech (tentokrát z úst spisovatelky Rowlingsové) sklapneme paty a opět tak zvítězí ideologie nad zdravým rozumem a ani jsem nemusel dlouho čekat - ministr zdravotnictví se při tom superrychlém sklapávání přímo pokakal.
Doufám jen, že ochránci lidských práv budou tentokrát důslední a zasadí se o urychlený zákaz dětských postýlek se sítěmi a ještě nedůstojnějšími dřevěnými ohrádkami, aby na sebe děti mohly svobodně svrhávat vařící vodu a i jinak se svobodně projevovat.
Ještě, že alespoň prezident projevil zdravý rozum a ozval se. Ovšem svolat k tématu na hrad odbornou veřejnost, nevím, nevím: jak praví stará zkušenost, kde dva odborníci, tam tři odborné názory. Ačkoliv dodatečně si uvědomuji, že nejednotný postoj odborníků podtrhne módní pitomost celé zahraniční protisíťové kampaně vůbec nejlépe.

Před pár týdny udělal Mirek Topolánek (a s ním celé vedení ODS) strategickou chybu, když předem prohlásil, že pro ODS jsou jediným řešením současné vládní krize předčasné volby. Už pouhým prostudováním teorie her by snadno přišel na to, v čem ta chyba vězí. Nicméně stalo se.
Předevčírem udělal obdobnou chybu Vlasta Tlustý, když vyrazil s dalšími možnostmi řešení v době, kdy už je partie rozehraná a kdy ODS do svého adamantního postoje nainvestovala tolik, že i kdyby nakrásně chtěla, couvnout již nemůže.
Výkonná rada sice Tlustého počínání napravovala jak se dalo, nicméně stalo se.
Krásná ukázka toho, kterak obtížně se hraje (neboť nejsou k dispozici žádné tahy) , když je zahájení hry mizerné.

V Lidovkách se mi dnes líbily dvě věty v článku o neúspěšném dohadování ministrů nad státním rozpočtem na příští rok, která zněly:
"Sám Škromach prý na příští rok potřebuje třináct miliard korun navíc. Kde by vláda tyto peníze vzala, ale není jasné."
Mně to bohužel jasné je: dříve nebo později z našich kapes, jako ostatně vždy.

Sociálnědemokratičtí místní politikové a členové se chovají velice logicky a požadují po Grossovi v nové vládě všechna "klíčová" ministerstva. Čímž pochopitelně myslí ministerstva, která rozdělují největší nemandatorní peníze: zemědělství, životní prostředí a místní rozvoj. Velmi dobře totiž vědí, že moc politiků a úředníků je přímo úměrná jejich možnostem rozdávat peníze.

Můj předvčerejší text z Lidovek:

Historia magistra vitae

Existuje záznam fingované rozmluvy maďarského velvyslance v USA s americkým státním tajemníkem z doby, kdy Maďarsko ve válce bojovalo po boku hitlerovského Německa. Maďarský diplomat pozdravil zdviženou pravicí a následoval následující dialog:
"Vy jste Arijec?" "Ne, my Maďaři náležíme k Ugrofinům a Turkotatarům." "Váš stát je tedy v Asii?" "Ne, ve střední Evropě." "Jakou máte státní formu?" "Království." "Kdo je vaším králem?" "Nemáme krále, říšským správcem je admirál Horty." "Aha, jste tedy přímořský stát, máte přístavy a loďstvo?" "Nemáme, jsme stát vnitrozemský." "Proč tedy vedete válku s Anglií?" "My bychom s Anglií jaksi neválčili, my hlavně s Ruskem." "Vy sousedíte s Ruskem a máte vůči němu územní požadavky?" "Nikoliv, ty máme vůči přímým sousedům, Slovensku, Rumunsku a Bulharsku." "Takže s těmito sousedy válčíte?" "S těmi neválčíme, to jsou naši spojenci."
"Jak tomu mám rozumět? Jste Asiaté a máte stát v Evropě, máte království a nemáte krále, máte admirála a nemáte moře, vedete válku s Ruskem a nemáte s ním spor, zato máte spor se Slováky, Rumuny a Bulhary, ale to jsou vaši spojenci!"
"To je přece ta nová Evropa!"
Zapomenutý histirický vtípek? Možná. Co ovšem říkáte tomu následujícímu fiktivnímu rozhovoru cizího diplomata se Stanislavem Grossem?
"Jaký byl důvod svržení Vladimíra Špidly z místa předsedy ČSSD a vlády?"
"Nespokojenost většiny členů ústředního výboru s vládou, ve které byli lidovci a hlavně US - DEU, neboť tlačili vládní politiku příliš doprava."
"Aha, takže teď uděláte vládu bez nich?"
"Naopak, chceme udělat vládu opět s nimi."
"Aha, tak vládní politika se tedy posune doleva?"
"Nikoliv, takovou vládu by lidovci a unionisté nepodpořili."
"Tak tedy bude mít vzhledem ke svému složení nová vláda větší podporu poslanců?"
"Ne, ta bude opět závislá na jednom jediném hlasu."
"Tak ten důležitý hlas navíc bude mnohem loyálnější a spolehlivější?"
"No, vzhledem k tomu, že jde o bývalého člena opoziční strany a nespolehlivého opilce, není to vůbec jisté."
"Tak alespoň prosadíte některé svoje představy s podporou extrémní levice?"
"Ne, to nám koaliční partneři nedovolí a pojistí si to písemně."
"Jak tomu mám rozumět? Svrhli jste předsedu a vládu, neboť měla pro vás nevyhovující stranické složení a vytvoříte stejnou novou, chtěli jste posun vládní politiky doleva, ale nemůžete jej uskutečnit, vaše podpora zůstává závislá na jednom jediném hlasu, a to nespolehlivějším než dříve a ani s přáteli nalevo nic neprosadíte, jak jste mohli dřív, neboť se slibem zavážete tak nečinit?"
"No, já si to taky tak nepředstavoval. Ale teď nezbývá než být usměvavý optimista a tak kudy chodím, tudy říkám: to je přece ta nová sociální demokracie, to je ta nová, pevná vláda, co udělá všechny nezbytné reformy! Ale hlavně, pane velvyslanče, vy neznáte naše lidi, ti mně to totiž klidně sežerou."Moudro na čtvrtek, tentokrát od anonymního pozorovatele:
Žádný učený z nebe nespadl, ovšem blbce jako by shazovali.