ČTVRTEČNÍ GLOSY 13.05.2004

Miroslava Macka
Sytém zdravotního pojištění ve VZP není dobrý, prohlásil nový ministr zdravotnictví Kubínyi. Systém zdravotního pojištění je ovšem mizerný nejen ve VZP, je mizerný jako takový - a to jen a jedině letitou zásluhou socialistů ze všech politických stran.
Toto bude potřeba analyzovat, prohlásil zase ministr dluhů Sobotka k problému nevýběru pokut. Netřeba, soudruhu ministře, tento problém je jasný a Nejvyšší kontrolní úřad na něj upozorňoval vládu již před mnoha léty, zrovna tak jako je jasné řešení - viz státy, kde to funguje. Je jen potřeba začít pořádně pracovat, v tomto případě vládnout.
Lidovky dnes věnují celou stranu problematice neziskových organizací. Vždy jsem za neziskovou organizaci pokládal sdružení lidí, kteří nějakou činnost vykonávají nikoliv za účelem zisku, ale zadarmo, neboť je to jejich koníčkem a nebo takovou činností ukájejí svoje libido.
Dnes ovšem velká většina neziskových organizací přerozděluje peníze, které získává od státu nebo od soukromých podniků a jednotlivců a leckdo z toho má placené zaměstnání, tedy zisk.
Radek Bartoníček z MF Dnes v rozhovoru s nejvyšší státní zástupkyní Benešovou probírá korupci na radnicích. A v rozhovoru také padla následující věty paní Benešové: Nedávno jsem měla na návštěvě nového amerického velvyslance Williama Cabanisse. A první věc, o které mluvil, byla korupce v Česku. Říkal, že přijel do České republiky a první, co VIDÍ, je korupce.
A teď si představte, že se redaktor okamžitě logicky nezeptal: A jakou konkrétní korupci viděl? Kdo se ho nebo někoho v jeho okolí snažil zkorumpovat?
Myslím, že by takové otázky přivedly do velkých rozpaků jak paní Benešovou, tak pana velvyslance.
Neboť korupce samozřejmě existuje, vždyť korupční prostor zvětšovaly a zvětšují socialistické vlády dnes a denně a téměř každým novým zákonem či nařízením, také se o ní hodně mluví, a protože jde o módní téma, mluví o ní všichni. Na konkrétní osobní příklad korupce v Česku však si jaksi nemohou a nemohou vzpomenout.
Pane Bartoníčku, což takhle položit paní zástupkyni ještě doplňující otázky? S vysokou pravděpodobností se pak dozvíme, že se pan velvyslanec setkal s korupcí v Česku jen v mediální formě.
Doufám jen, že se vláda nezačne chlubit vysokým průmyslovým růstem - tuzemská průmyslová výroba vzrostla v březnu v porovnání s březnem loňským o vysokánských 15.3%.
Dá se totiž docela dobře říct, že rostla navzdory této vládě.
K problému výběru pokut jsem dostal též mail od pana P.J.

Vážený pane doktore,
se zájmem jsem si přečetl, jak jste byl konečně odhalen a právem jste
to schytal od ředitele dopravní policie, pana Zdeňka Bambase, neboť
jste se neobtěžoval se zjištěním, jak zoufale nedostatečné jsou možnosti
naší policie při vybírání pokut za dopravní přestupky.
Doufám jen, že stejný dopis poslal pan ředitel i svým nadřízeným,
svému panu ministrovi případně přímo do PS parlamentu ČR, kde
s jeho problémem, na rozdíl od Vás, mohou něco dělat. Ale asi to
neudělal, zřejmě by pak už nemusel být ředitelem. Tak to raději
vysvětluje Vám.
S pozdravem Váš...
A Henry Hazlitt
Jedním z nejhorších následků keynesiánských mýtů je nejen to, že podporují stále větší a větší inflaci, ale také to, že systematicky odvádějí pozornost od skutečných příčin nezaměstnanosti, jako jsou nepřiměřené mzdy požadované odbory, zákony o minimální mzdě, nadměrné podpory v nezaměstnanosti a příliš velkorysé sociální dávky.