ÚTERNÍ GLOSY 4.05.2004

Miroslava Macka
Bývalá ministryně zdravotnictví Součková: Mám dokumenty a utajeného svědka,což zvrátí spor s firmou Diag Human ve prospěch státu.
Nový ministr zdravotnictví Kubínyi:Nic takového, chci spor ihned bez soudu ukončit.
Poslanci z vyšetřovací komise: Proč?
Moje odpověď v duchu odpovědi na otázku cui bono?:protože soudní projednávání by mohlo ohrozit některé Kubínyiho soudruhy.

Dnes vychází v Lidovkách můj článek "O dvou popuzujících zprávách a Svátku práce".


A Henry Hazlitt po třiceti letech od napsání knihy Ekonomie v jedné lekci, v roce 1996:
Pokud bychom měli hodnotit uplynulou dobu podle politiků zodpovědných za vytváření a uskutečňování vládní politiky, nenaučili jsme se prakticky nic.
Při pohledu na současnou českou vládní politiku jen dodávám: od roku 1996 doteď také ne.