PONDĚLNÍ GLOSY 3.05.2004

Miroslava Macka
Nevidím valného důvodu, proč by neměl být přijat zákon o všeobecném referendu, byť vyčuraný způsob, který použil premiér Špidla k tomu, aby jej prosadil - totiž spojení zákona o všeobecném referendu s referendem o evropské ústavě - je popuzující. Občané totiž nejsou ve svých úsudcích a rozhodnutích o nic hloupější než politikové.
Premiér Špidla nás též ve svém slavnostním projevu ke vstupu do EU ujišťoval, že neztratíme ani parlament, ani vládu, ani další orgány státní správy a samosprávy, takže o nějaké ztrátě suverenity nelze mluvit.
Podivuhodný argument. I Špidla má přece prsní bradavky - ať tedy zkusí kojit. Možná mu pak dojde, že orgán není vše.
Všechny noviny vycházejí dnes pochopitelně s množstvím článků o oslavách vstupu do EU. Jen první strana ekonomické části Lidovek je střízlivě česká. Viz titulky: "Daně už zamíchaly s cenami zboží", "Odborníci: Vysoké dluhy státu oddálí přijetí eura", "Kalousek:Nezaměstnanost do roku 2006 neklesne pod deset procent."
Přesně jako podle zatraceně pravdivého hanáckého přísloví "Po hodech bévá sračka."
To, co vědí všichni, jen drobátko vyplulo na povrch: v Česku se ve fotbalu často používá úspěšné rozestavení "s předsunutým pokladníkem".
A Henry Hazlitt:
Řada nejčastějších omylů v ekonomickém uvažování plyne ze sklonu uvažovat v abstraktních pojmech, jako je společenství nebo národ, a přehlížet nebo zapomínat na jednotlivce, kteří je tvoří.