ČTVRTEČNÍ GLOSY 15.04.2004

Miroslava Macka
Většina, ne-li všechny zprávy o jmenování nového ministra zdravotnictví se zmiňovaly o výhradách prezidenta Klause k jeho komunistické minulosti. Klausova slova jsem však rozhodně tak nechápal. Chápal jsem je jako typický Klausův štulec senátorům, kterým vadí komunistická minulost prezidentem navrhovaných ústavních soudců, komunistická minulost ministrů jim však pranic nevadí. A jsem přesvědčen, že přesně tak to prezident myslel.
Nový ministr Kubinyi je dalším z řady nespočetných ministrů zdravotnictví, kteří se domnívají ( alespoň jeho první nesmělé odpovědi na zdravotnické otázky tomu nasvědčují), že vezmou-li se jednotlivá kolečka, šroubky a pérka, dají se do pytlíčku a zatřepe se, vznikne švýcarský chronometr.
Navíc přidávali a přidávají tímto způsobem k socialistickému chrčivému budíku nikoliv všechny potřebné součástky, ale většinou jenom klíny, vyrážející klíny jiné.
Polovičatý titulek dnes přineslo Právo: Roithové platil kampaň Senát - za jeho peníze si nechávala rozesílat letáky. Plnohodnotný titulek by měl znít: Roithová prostřednictvím Senátu vytáhla každému z nás z kapsy peníze na svoji volební kampaň do Evropského parlamentu.
V článku pod titulkem, abych i pochválil, ovšem již zmínka o daňových poplatnících je.
Vláda schválila kolkování lahví s alkoholem a zavedení registračních pokladen téměř do každé rodiny. Je tragické pozorovat, kterak se tato vláda na straně jedné nepříliš účinnými a velmi buzerujícími prostředky snaží vymýtit šedou ekonomiku, přičemž na straně druhé ji svou legislativní činností vytváří jak na běžícím pásu. Prostě socialistům zřejmě nikdy nedojde, že se lidé chovají tržně a nemohou-li něčeho, co potřebují nebo po čem touží opatřit si legálně, opatří si to na černém trhu, který opět tržně vychází vstříc poptávce. Zdravotnictví budiž jedním velkým příkladem za všechny.
Copak asi říká lidovec Kalousek a další "zásadoví" antikomunisté tomu, že jejich premiér Špidla vyjednává oficiálně s Grebeníčkem o podpoře zákona o dani z přidané hodnoty? Také ovšem může spolehnout na léčícího se opilce Kotta, dříve z ODS. Takhle z povzdálí je to docela pěkný obraz české politiky, co?
Brusel od ledna příštího roku zruší kvóty pro dovoz oděvů z Asie. To mne samo o sobě těší, nebot jsem odpůrcem jakýchkoliv překážek ve svobodném obchodu, vždy je totiž nakonec odskáčí spotřebitelé.
Co mne netěší je fakt, že vláda před referendem o vstupu Česka do EU nesdělila tento fakt občanům a nesdělila jim též, že hrozí ztráta až 40.000 pracovních míst v českém textilním průmyslu.
Ale možná to vláda pokládá za maličkost - vždyť ty lidi promptně zaměstná na dalších úřadech nebo jako kontrolory kolků na flaškách nebo řádného užívání registračních pokladen vždy a všude, tak co?
A Henry Hazlitt
Je vysoce nepravděpodobné, že projekty, vymyšlené úředníky, poskytnou stejný čistý přínos bohatství a blahobytu na vynaložený dolar, jaký by zajistili sami daňoví poplatníci, kdyby jim bylo umožněno individuálně zakoupit nebo vyrobit to, co by sami chtěli, namísto aby byli nuceni vzdát se části svého výdělku ve prospěch státu.