ČTVRTEČNÍ GLOSY 8.04.2004

Miroslava Macka
Takhle to přece nejde! Kladenský primátor (od včerejška exprimátor) Volf byl propuštěn z vazby, neboť krajská soudkyně dospěla k jasnému přesvědčení, že pro jeho držení ve vazbě není žádný důvod.
Dalším logickým a spravedlivým krokem by přece bylo, kdyby teď konkrétní lidé od policie, státního zastupitelství a soudu nižší instance, kteří Volfa do vazby bezdůvodně poslali, v ní nejméně na stejnou dobu skončili.
Nabývám čím dál tím silnějšího dojmu, že někteří ministři ( například ministr vnitra) se chovají tak, jako by měli vládnout až do smrti a vůbec nepočítají s tím, že budou muset ze svých funkcí odejít, aniž se jim podaří zahladit veškeré stopy svého vládnutí. Opozice by pak už dnes měla připravovat týmy lidí, kteří se po převzetí moci důkladně podívají na některé metody jejich vládnutí a některé konkrétní činy.
Vysoký deficit veřejných financí, nízká produktivita práce a nedobré právní prostředí pro podnikatele - to nejsou výčitky opozice, hrnoucí se na Špidlovu vládu, ale slova bruselských odborníků, které z přílišné pravicovosti vskutku nepodezřívám.
Podle průzkumu, který provedla Společnost tolerance mezi studenty si 73% z nich myslí, že Romové jsou líní pracovat, 38% si myslí, že vzdělávat Romy je obtížné a 92% si myslí, že zneužívají sociální dávky. Pokud si to někteří ochránci práv menšin vyloží jako xenofobii, nechť se zamyslí nad tím, zda-li tito -náctiletí jen nepopsali to, co kolem sebe každodenně vidí. Z realistického pohledu na věc se dá totiž odvodit řešení problémů mnohem lépe než z obecných frází.
Při sledování včerejších večerních zpráv jsem nestačil zírat. V televizi Prima v reportáži o propuštění exprimátora Kladna Volfa z vazby
zaznělo: "Vazba znemožnila Volfovi ovlivňovat svědky." Jako by bylo samozřejmé, že by na svobodě svědky určitě ovlivňoval. Navíc začíná být zcela zřejmé, že vůbec nejde o financování hokeje či nákup auta, ale o metodu, kterak se pořádně pohrabat v radničních papírech.
Premiér Špidla zase s posmrtnou maskou namísto tváře odpověděl na otázku kterak dopadla schůzka s prezidentem nad vládním materiálem o našem působení v EU: "Dobře."
Prezident přitom vyjádřil s tímto materiálem hluboký nesouhlas (a dovedu si představit jak se Špidlou "cvičil"), ba ani společná tiskovka se nekonala.
Ale možná Vladimírovi dělá výprask dobře.
Také jeho další věta je pravou perlou. "Máme před sebou volby a dalšími myšlenbkami se nezabývám." Což mu věřím, neboť je to na stavu státu zatraceně vidět.
Ministr zahraničí Svoboda si domluvil s komunistickým poslancem Ransdorfem "párování", což není nová sexuální praktika, ale dohoda, že za chybějícího vládního poslance bude při hlasování "chybět" poslanec opoziční, neboť měl jet na oficiální cestu do Francie. Komunisté nakonec párování odmítli, i zaskočil Jan Zahradil z ODS. Někteří poslanci pak vidí v odmítnutí párování zbytečné naschvály.
Logické řešení při stávající ( zastaralé a hloupé legislativě) je následující: Svoboda se vzdá mandátu a bude se plně věnovat svému ministerstvu.
Logické řešení, hodné 21. století, je toto: poslanec pomocí kvalitní techniky může hlasovat na dálku.
A na závěr Henry Hazlitt:
Politika vedoucí k úsporám, která je v nejlepším zájmu jednotlivce, je také v tom nejlepším zájmu země.