ČTVRTEČNÍ GLOSY 22.01.2004

Miroslava Macka
Regulované nájemné, jinak také řečeno státní zábranu svobodného nakládání s majetkem, nebo ještě jinak řečeno tohle výběrové připlácení jedněch druhým zcela bez ohledu na sociální potřebnost, ústavní soud zrušil coby protiústavní. Nyní se opět vrací: "moudří" ministři rozhodli, že desetiprocentní navýšení tři po sobě jdoucí roky je ústavní, třeba i v Praze, kde je rozdíl tržního a regulovaného nájemného až 400 procent.
Bude nezbytné opět se obrátit s tímto neuvěřitelně odolávajícím reliktem socialismu na Ústavní soud.
To není špatné: po ministryni zdravotnictví Součkové i ministryně školství Buzková hrozí demisí, nepodaří-li se jí prosadit ministerský návrh školského zákona. Soudruzi ministři, moc byste potěšili většinu občanů, kdybyste jeden každý předložili nějaký ten paskvilek a prohlásili, že nebude-li přijat, resignujete.
Známá Jiřina Bohdalová se zřejmě neprávem, tak zní soudní rozhodnutí, ocitla na seznamu spolupracovníků STB. Z dochovaných spisů vyplývá, že estébákům nic neřekla a vůbec jak to šlo vyhýbala se styku s nimi. Čehož jsou plné noviny.
Co se ovšem vůbec nedozvíme je následující: kdo byli ti estébáci, kteří ji do seznamu zapsali? Co dělají dnes? Předvolal je soud a vyslechl? Budou za svoje minulé služby bolševickému režimu nějak potrestáni?
Jméno Bohdalové je v nepříjemných souvislostech vláčeno tiskem. Jména lumpů, kteří to způsobili, jsou cudně zamlčována. Sem s nimi.
Lidovky opět zcela nepřekvapivě otiskly dva nesouhlasné dopisy s mým úterním textem. Proč ne. Jejich dopisové oddělení mi však dodnes dluží odpověď na můj dotaz, kolik přišlo k textu, publikovaném před týdny a týdny reakcí celkem a kolik jich bylo souhlasných, kolik neutrálních a kolik nesouhlasných. Neboť s původní odpovědí, že si sice nepamatují počet dopisů, ale všechny byly nesouhlasné, aby pak po pár dnech otiskli i nějaké souhlasné, jsem se logicky nespokojil.
A tak teď včas prosím příslušnou osobu či osoby, které to mají v Lidovkách na starosti, aby mi po pár dnech (třeba mailem) sdělili, kolik přišlo na tento úterní text celkově reakcí a kolik z nich bylo kladných a kolik záporných. Neboť předpokládám, že je i v zájmu novin, aby jejich autoři důkladně znali reakce čtenářů na své texty.
A dnešní Rochefoucauld:
O kolik si zlepšíme jiné vlastnosti, o to se nám zhorší pýcha.