PONDĚLNÍ GLOSY 12.01.2004

Miroslava Macka
Soudcovská unie ČR usiluje o nový typ talárů, které by měla dodat firma OP Prostějov. V současných talárech, střihu a materiálu z doby před čtyřiceti léty, se prý soudcové cítí jako ve skafandru a požadují tedy modernější střih a vhodnější materiál.
Jakmile se soudci shodnou na novém taláru, požádá Unie ministerstvo spravedlnosti o souhlas s výměnou.
Nejsou však peníze a tak mnoho soudců je ochotno koupit si nový talár ze svého.
K tomu dvě poznámky: nemyslím si, že soudům a soudcům dodá na vážnosti archaické oblečení z doby, kdy mělo nahánět hrůzu a vzbuzovat respekt u většinově negramotných nevolníků a troufám si tvrdit, že soudce v civilním obleku, ale zato silná, vzdělaná a spravedlivá osobnost, si vydobude mnohem větší respekt než opak v sebeskvostnějším hábitu.
Civilní oděv, který užívají v práci, nechť si pak soudcové kupují ze svého stejně jako ostatní neuniformovaní podnikatelé či zaměstnanci.
Zajímavou radu dodal ekonomice Walter Komárek v dnešní MF DNES (marka za čtyři koruny, vzpomínáte?) Rada zní: "Řešení nezaměstnanosti spočívá v založení pronikavého růstu exportu." Odhlédneme-li od toho, že jde o "objevení Ameriky", viz starý dobrý známý citát "Prosperita spočívá ve schopnosti vyrábět věci, které zbytek světa kupuje", rada na založení pronikavého růstu ekonomiky á la W.K. zní: vyvážet sofistikovanou výrobu s vysokým zhodnocením každé jednotky materiálu a energie, čehož se dosáhne řádovým posílením domácího výzkumu, vývoje a přípravných etap výroby a vytvářením inovačních ohnisek, otevřeného systému školství a cílenou podporou vzdělání a vysoké kvalifikace".
A já vůl se doposud domníval, že nejlepším receptem na prosperitu je co nejmenší kladení překážek ze strany státu (daňových, byrokratických i jiných) všem lidem, kteří chtějí pracovat, chtějí se vzdělávat a chtějí podnikat. Inovačních ohnisek pak netřeba, vzniknou samy, mnohem levněji a s mnohem větší účinností než by zařídili "moudří" ekonomové ruku v ruce s "moudrými státními úředníky". Ovšem, jak nesocialistické!
Což mi připomnělo větu starého sedláka, který restituoval rodový velkostatek a na můj dotaz, co by mu nejvíce pomohlo k obnovení prosperity hospodářství, bez zaváhání odvětil: "Nechte nás pracovat".
Moudrá slova k zamyšlení z knihy Henryho Hazlitta "Ekonomie v jedné lekci":
Existují lidé, považovaní dnes za brilantní ekonomy, kteří zlehčují význam úspor a doporučují plýtvání penězi v celostátním rozsahu jako cestu k záchraně hospodářství.
Tragické však je, že opak je pravdou. Již dnes trpíme dlouhodobými důsledky politiky vzdálené nebo nedávné minulosti. DNEŠEK JE ZÍTŘKEM, který nás špatní ekonomové včera nabádali přehlížet. Dlouhodobé důsledky některých ekonomických opatření mohou být zjevné za několik měsíců, jiné se projeví až za několik let. Další nebudou zřejmé ani za několik desetiletí. Každopádně jsou ale tyto dlouhodobé důsledky v daném opatření již obsaženy, a to tak jistě, jako že slepice byla vejcem nebo květina semenem.
Tuhle jsem při listování v kupě papírů narazil na čtyři čtyřverší, která jsem připsal na konec svého projevu na IX. kongesu ODS v roce 1998. V Havlíčkově Brodě, proto havlíčkovské verše na adresu ČSSD, KDU - ČSL, Unie svobody a tehdejšího pana prezidenta.
Jak vidíte, moc se toho za těch více než pět let nezměnilo.


Velké služné, malé daně,
pán i sedlák bude rovno!
Nastavte hned všichni dlaně!
Dostanete ovšem ..

Rozvážně si vezme křeslo
od levice, pravice,
jenom aby hodně neslo,
jak mu velí tradice.


Upatlal ses jako prase!
Kdo tě rychle umyje,
bys jak lilium byl zase?
Od toho je Unie.


Starý mocnář Václav Pátý,
sezením, co na Hradu,
jistě přijde mezi svatý -
šířit blbou náladu.
A Rochefoucauld na dnešek?
Máme raději ty, co nás nenávidí, než ty, co nás proti naší vůli milují.