PONDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka
V celostránkovém rozhovoru pro sobotní MF Dnes říká premiér Špidla "Nejsem robot". Lze mu výjimečně věřit. Žádná renomovaná firma by totiž nepustila na trh model robota s tak mizerným softwarovým vybavením, jakým disponuje Špidla. Na důkaz uvádím část výše zmíněného rozhovoru:

"Vaši voliči utíkají ke komunistům."
"Naši voliči neutíkají ke komunistům."
"Kam mizejí?"
"Do nevoličů."
"A odkud komunistům ti voliči přibývají?"
"Jim nepřibývají voliči. Pořád mají stejně."
"Mají o několik procentních bodů více, než měli a hlavně mají víc než vaše ČSSD."
"K tomu odlivu od nás ke komunistům skutečně nedošlo. Naší povinností je naplnit cíle, které jsme si politicky zformulovali a odpovídajícím způsobem je v politice obhájit. To dokážeme."

No, řekněte. Nekopli byste takového robota do hardwaru a okamžitě ho nevypnuli?
Kancelář prezidenta Klause odpověděla ústy kancléře Weigla na nápad exprezidenta Havla a výtvarníka Bořka Šípka postavit v areálu Pražského hradu dvacetpět "domečků", symbolizujících nastávajících 25 členů Evropské unie a majících sloužit jako jejich kulturní mise, následovně:
"Stavební zásahy do celku tohoto významu a hodnoty nemohou být motivovány ani konjunkturálně - propagandistickými hledisky na základě momentální politické objednávky, ani osobními zájmy ambiciózních architektů od nás či ze zahraničí."
Přeloženo z příšerné zdeúřední češtiny do normálního, hovorového jazyka to zní: Ať si Václav Havel a jeho kámoši stavějí svoje mauzolea a štátuje někde jinde a nesnaží se je vyšperkovat umístěním ausgerechnet na Hradě."
S čímž nelze než souhlasit.
Už jsem si zvykl, že na téměř každý můj článek, otištěný v Lidových novinách, redakce dostane dopisy čtenářů. Podle těch, které Lidové noviny otiskují, bych soudil, že jen a zcela velmi negativní. Dostávám též písemné reakce na tyto články a tak jsem si udělal malou statistiku: na poslední článek Proč jsem rád maloměšťákem mi přišlo celkem 12 (slovy dvanáct reakcí), z nichž bylo 8 (slovy osm) zcela souhlasných, 1 (slovy jedna) částečně souhlasná a částečně nesouhlasná a 3 (slovy tři) zcela nesouhlasné.
Moc rád bych znal statistiku dopisového oddělení Lidovek k tomuto článku, minimálně pro srovnání, kolik lidí je ochotno napsat a podepsat svůj dopis přímo mně a kolik tak činí poloanonymně prostřednictvím novin, a tak mne napadlo vznést na redakci Lidovek oficiální dotaz. S jejich odpovědí Vás, samozřejmě, seznámím.
A Rochefoucauld nejen k Havlovu nápadu s domečky na Hradě:
Pokorná přání bývají výrazem zpupných chtíčů.