ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka
Po patnácti letech (!) nesmyslných bojů a tahanic jsme se konečně dočkali: obchvat Plzně, byť ještě provizorní, byl včera otevřen.
Myslím, že pokud během těch patnácti let nebyly zásluhou konkrétních poznatků ze schvalování tohoto obchvatu změněny patřičné zákony tak, aby se podobné šílenosti už nemohly opakovat, prošvihla se ideální šance.
Očekávaná masáž Polska a Španělska za jejich postoje během jednání o evropské ústavě promptně začala, kupodivu i v českých novinách. Německo, ač stejně neústupné, kupodivu stejná masáž míjí. Ale vlastně proč kupodivu, eurofanatiků je mezi novináři docela dost. Škoda jen, že třeba nesdělili před referendem o vstupu do EU občanům Chlumce nad Cidlinou a mnoha dalším, stejně postiženým neexistencí dálniční sítě, že vstupem do EU hrozí až dvacetiprocentní zvýšení počtu kamionů na českých silnicích.
Kdyby státnímu úředníkovi firma, která se uchází o státní zakázky, strčila do kapsy pár desítek či stovek tisíc korun a přišlo se na to, vyšly by příštího dne noviny s ohromnými titulky o korupci. Když tatáž firma pozve úředníka na mezinárodní konferenci či jiný "studijní" pobyt, je vše v pořádku. Viz náměstek ministra informatiky Frankl, který byl pozván firmou Microsoft letos v květnu do USA na výroční konferenci o e-governmentu a strávil tak příjemných osm dnů na "služební cestě".
Podivuhodné.
Čtenář glos, pan J.H. mi poslal následující text:
"Odbory:Chceme kratší pracovní dobu", zněl titulek článku v MF Dnes.
S tím nelze než bezvýhradně souhlasit. Mně by se líbilo, kdyby odbory měly pracovní dobu nejen kratší, ale nejlépe vůbec žádnou.
Další čtenář, pan R.R. zase zaslal zajímavý názor na zadržení Saddáma Husajna. Zde je: V případě Vaší glosy týkající se zadržení Saddáma Husseina, jakožto zbabělé krysy ve špinavé díře, jsem poněkud na rozpacích. Ze zveřejněných informací mám spíše dojem, že Saddám byl po delší čas zadržován proti své vůli někým s vidinou tučné odměny za jeho dopadení. Pro tuto úvahu svědčí následující aspekty: podoba "úkrytu", dva muži snažící se uprchnout, nemožnost opuštění úkrytu bez pomoci někoho zvenčí, nepoužití zbraní ve statečném boji, nedostupnost komunikačních prostředků, Saddámův vzhled a ochota spolupracovat podobající se spíše osvobození než zadržení za dramatických okolností.
A Rochefoucauld, nejen k vyjednávání o evropské ústavě?
Největší schopností neschopných je schopnost podřídit se.