PÁTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka
Stát chce v příštím roce privatizovat majetek za téměř 75 miliard korun. Což je dobře, velmi dobře, ovšem jen při splnění dvou podmínek: první, že se získané desítky miliard již tradičně nerozfrncají, ale solidně investují, a druhé, že žádný z velkých privatizovaných podniků nepadne do rukou některé podnikatelské či finanční skupiny napojené na ČSSD.
Obávám se však, že splnění obou těchto podmínek je pro tuto vládu nemožné.
Některé novinové titulky jsou v podstatě zavádějící. Například MF Dnes má dnes titulek "Spor ve vládě: má se platit u lékaře?"
Proč zavádějící? Protože u lékaře se vždy platilo, platí a platit bude, ovšem doposud jen nepřímo a navíc (vzhledem k rozsahu a obsahu poskytované zdravotní péče) málo.
Cesta ven je v podstatě jen dvojí: ponechat stávající rozsah a obsah zdravotní péče a značně více platit, nebo platit stejně a snížit rozsah a obsah zdravotní péče pouze na věci nezbytné a pro zdraví podstatné.
Že je systémově výhodnější cesta druhá, znalí a poučení vědí již dávno. Existuje však, bohužel, i třetí skupina, sestávající z populistických politiků, která oblbuje lidi tvrzením, že lze zachovat jak stávající zdravotní péči tak i současné platby.
Obávám se, že nakonec v Česku zvítězí mizerný kompromis: rozsah a obsah zdravotní péče se zachová a trošku si připlatíme. Čímž se problém, pochopitelně, jen odsune. Což je, opět bohužel, již tradiční české politické řešení.
Součková navíc s velmi vysokou pravděpodobností prohraje dnes začínající doplňovací senátní volby v Brně a pochopitelně nastane o to větší tlak na její odchod. Nedostala důvěru voličů, bude znít argument, jako by ji teď, včetně zbytku vlády, měla. A přijde nový ministr, který se bude snažit a snažit, ale protože socialistická vláda mu jediné funkční zadání, totiž systém zdravotnictví na tržním principu s jasně definovanou soilidaritou, pochopitelně nedá, dál bude vyrážet klín klínem, zdravotnictví bude dál dražší a dražší a dál neefektivní a neefektivní.
Zítra začíná sjezd lidovců, který mimo jiné rozhodne, zůstane-li jejich předsedou Cyril Svoboda. Osobně jsem přesvědčen, že zůstane, byť těsným rozdílem hlasů, neboť větší část delegátů sjezdu dá nakonec přednost vládní jistotě vyšlapaných chodníčků k veřejným financím před jakýmkoliv možným otřesem, který by mohl způsobit umenšení vlivu či odchod lidovců z vlády.
A nezvolení člena vlády předsedou strany takovým otřesem, který může přinést budoucí otřesy další, je. A vyčuraní lidovci, desetiletí zvyklí na rozdávání veřejných prostředků bratrům a sestrám, si to zatraceně uvědomují. A že by je Kalousek přesvědčil o opaku......? Velmi nepravděpodobné.
Chudáci nezařazení senátoři jsou tak frustrováni tím, že nemají k dispozici služební automobil, peníze navíc a patřičné místnosti, že se rozhodli tuto svoji mizernou situaci řešit. A tak včera oznámil jeden z nich, Vladimír Železný, že tento handicap napravil a založil tedy se třemi komunisty a jedním dalším "nezařazeným" senátorem nový senátní klub. Ach jo.
Zde jsou další zkušenosti čtenářů glos s akcí Kryštof 2 :
Doplňuji informaci pana J.V. ohledně měření rychlosti na D 1. Toto měření se zde provádí prakticky každý den na stejném místě
obousměrně už několik let (kousek za odbočkou na Velkou Bíteš).Policie zde má vybudován "retardér" s postupně sníženou rychlostí a po té se svedením dvou pruhů do jednoho pro snazší vytahování provinilců z proudu vozidel. Takže zde vlastně brzdí plynulost silničního provozu,zřejmě v rozporu s vyhláškou (?). Jde zřejmě o unikát, který asi nemá v Evropě obdobu.Je to taková past na ty co jezdí tímto úsekem velmi málo.
A další dopis k téže akci:
Opět se nám rozjela akce Kryštof a dovolte zážitek z úterý 4.11.03 kolem 11.30 hod. Policejní vůz (Felicie SPZ ACI 39 25) stojí na chodníku v jednosměrném úseku ulice Bělehradské tedy od křižovatky s ulicí Anglická k ulici Jugoslávská. Současně v ulici asi Mikovcově (uliční tabule chybí) stojí policejní vůz (tranzit SPZ AKD 49 37). Zřejmě policisté řešili nějakou situaci, ale jejich odjezd byl pro mne fascinující. Felicie z chodníku sjela na kolejové těleso tramvaje a odjela v protisměru směrem k Tylově nám. Porušení příkazu značky B2 - zákaz vjezdu všech vozidel umístěné na křižovatce Anglická x Bělehradská. Následuje tranzit, který z ul. Mikovcova vyjíždí doprava, rovněž po kolejovém tělese tramvaje a v protisměru. Na výjezdu je samosebou značka C3b, přikázaný směr jízdy vlevo.Vozidla odjíždějí bez výstražných signálů, čili nejsou v tomto případě v akci a tak jen žasnu a nedivím se, že klesá důvěra v policii.
A dnešní Rochefoucauld?
Ohradit se proti pochvale znamená chtít ji slyšet ještě jednou.