ÚTERNÍ GLOSY

Miroslava Macka
Pár čtenářů mne pokáralo, že jsem neglosoval chování poslance ODS Kotta ( opilost a následnou nepřítomnost při hlasování sněmovny) a namísto toho se "navážím do Špidlína". Obávám se sice, že nesolidnost Kottova je efemérní záležitostí, která bude vzápětí potrestána, následky nesolidnosti Špidlovy budou však dlouhodobé a budou pěkně po česku nejprve zapomenuty, a posléze, po létech a létech, dokonce odměněny, ale budiž.
Tedy ke Kottovi: stranické kandidátky v ODS vznikají volbou "sezdola", přičemž často přečasto nehrají tolik roli schopnosti a loyalita, ale že je někdo "od nás" a různé zákulisní handle typu vy nám - my vám. Bylo, je a bude to tak ve všech politických stranách, a jediná částečná náprava je v rozšíření a zkvalitnění členské základny, v příchodu nových, do starých struktur a vztahů dosud nezakořeněných lidí, a také v profesionalizaci stranického aparátu, který by sledoval výkony i celkový umělecký dojem kandidátů a poslanců a senátorů, hodnotil je podle předem daných objektivních kriterií a výsledky dával před sestavováním kandidátek členům k dispozici.
Kdysi dávno jsem v ODS tento systém navrhl, zvláště stávajícími poslanci a senátory byl však promptně smeten ze stolu. Zřejmě tušili nebezpečí. Chce to novou krev s novou energií, která to nakonec prosadí.
Poslanec Kott ovšem svými náhle změněnými názory na Špidlovu pseudoreformu veřejných financí. kterou nazval "ze 6O% pravicovou", a pro kterou tedy nechtěl nehlasovat, jako by potvrzoval slova malíře a grafika Josefa Váchal, že "kdo příliš alkoholu pije, spálí si v mozku ganglie". A nebo je to vrozené a jen mu ze jména vypadla slepičí slabika.
Místopředseda Unie Svobody František Pelc včera v Radiožurnálu nedokázal odpovědět na jednoduchou otázku, proč v minulých volbách jeho strana, které se přisuzovaly velké ambice, zdaleka tak dobře neobstála.
Přitom odpověď je velmi jednoduchá: lidi nejsou blbí a rozhádaná, původně čtyřkoaliční, parta Svobodů, Pilipů, Kuehnlů, Marvanových a dalších je prostě nepřesvědčila, že za jejich ušlechtilými slovy stojí stejně ušlechtilí a schopní lidé.
Viz posluchač, který v telefonátu pěkně řekl: Hrajete si na pravici a přitom jste rádi, že jste u (levicových) korýtek.
Také nové logo US - DEU je, coby symbol, velmi vydařené: dvanáct hvězdiček sice míří - z vašeho pohledu- doprava, jsou ovšem pěticípé.
Pražský Vrchní soud odmítl poskytnout veřejnosti informaci, kterou poskytnout měl. Přitom se vymlouval na paragraf zákona, který už rok a půl neplatí. Doufejme jen, že podobně kvalitně nastudované nemá všechny zákony.
Konečně se našel někdo, kdo jen nemluví o represích, ale pozitivně jedná: na některých školách začíná výuka dětí jak se chovat k cizím psům, jak rozpoznat jejich náladu, jejich varování a jak podle toho jednat.
V porovnání s poslanci, kteří navrhují v poslanecké sněmovně běhěm jednání zakázat čepování alkoholu, jeví se jednání těchto škol obzvláště rozumné.
Vzkaz kamarádovi Honzovi Jedličkovi, řediteli soukromé nemocnice v Jeseníku, který se na Žofíně při setkání zdravotníků s ministryní zdravotnictví ( připouštěcí poplatek 2.200.-Kč) spolu s ostatním zdravotníky vztekal nad nekompetentností ministryně zdravotnictví, další slibotechny, Součkové: již staré české přísloví praví: křesej do lejna, fialek nevykřešeš.
A dnešní de la Rochefoucauld?
Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky.