Investiční akce města Bílovce

Průběh provádění investičních akcí města Bílovec. (k 15. 8. 2003)
105: MŠ Zahradní - sanace sev. stěny a přeložka sítí

Akce ukončena.
102: Spojovačka Tkalcovská ul. - Slezské náměstí

Akce ukončena
103: Odvodnění komunikace Komenského-Minarčík

Zahájení v 35. týdnu roku 2003
104: Řešení odpadních vod v místní části Bravinné

Provádí se průzkumy, shromažďuje se dokumentace o stavu kanalizace, probíhají konzultace s odborníky, výsledkem bude zpráva a navrhnuté řešení.
106: MŠ Wolkerova oprava oken

Akce probíhá.
107: MŠ-ZŠ Lubojaty - rekonstrukce MŠ

Ukončení v 34. týdnu roku 2003
108: ZŠ Komenského - napojení na ČOV

Budova základní školy je napojena, v měsíci září tohoto roku dojde k likvidaci stávajícího septiku a zaasfaltování vozovky po výkopech.
109: ZŠ TGM - napojení na ČOV I. etapa

Akce bude dokončena do konce prázdnin.
110: Letní kino- lavičky, lampa

Provedeno
111: Oprava střechy kaple p. Mar. Pom. a sanace svahu

Akce ukončena v květnu 2003.
112: Drobné opravy v Sokolovně

Dokončení v září 2003
113: Rekonstrukce vodovodní přípojky na tenisových kurtech

Dokončení v září 2003
114: Stará Ves hřiště - vod. Přípojka a oprava elektrorozvodů

Zahájení září 2003.
115: Střelnice - kuželna, rekonstrukce

Ukončeno v lednu 2003.
116: Lubojaty - oprava střechy a nátěr oplocení, okapů a svodů

Probíhá, střechy opravena.
117: Oprava venk. omítky a natření oken dům č.p. 56 na SN

Zahájení září 2003.
118: Ubytovna Opavská - dokončení I. etapy výměny oken

Provedeno v lednu 2003.
119: Komplex Ital - fasáda

Zahájení v září 2003
198: Infrastruktura výstavba bytů na ul. Wolkerova, Beskydská a Slunečná

Akce probíhá.
199: Výstavba bytů na ul. Wolkerova, Beskydská a Slunečná

Akce probíhá.
122: Rekonstrukce plynové kotelny Smetanova 746

Zahájení září 2003.
129: Příspěvek kostelu v Bílovci

Akce probíhá.
130: Oprava radnice

Akce probíhá.
132: ZUŠ - odhlučnění tříd

Provedeno.
128: OV Lhotka - rekonstrukce OV

Akce probíhá.
133: OV Lubojaty - plynofikace

Zahájení září 2003.
035: Rekonstrukce budovy 412 a 411 II. etapa

Probíhá oprava fasády.

Ing. Marek Blatecký
ved. odboru investic