ČTVRTEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka
To, že se sociální demokraté začínají stavět proti referendu o ústavě Evropské unie, je nepřekvapivé, byť je Špidla veřejně slíbil. Vše totiž nasvědčuje tomu, že konečná ústava zůstane ušita na míru evropským velmocem (lépe řečeno velkým státům), takže Německu a Francii, případně s Italií, budou stačit hlasy Polska ( kterého velmocenské ambice se krásně projevily během války v Iráku) k ovládnutí evropské politiky. A tuto ústavu by zřejmě neokecal před veřejností ani Cyril Zlatoústý a její zamítnutí českou veřejností by bylo vysoce pravděpodobné. Takže rychle pryč s referendem, nejraději pod falešnou záminkou, že evropská ústava je natolik složitý dokument, že jeho jemné finesy jsou veřejnosti v podstatě nesdělitelné, a tak ať dá nepoučená a nepoučitelná veřejnost na ústavní experty, kteří ji samozřejmě doporučí k přijetí.
Vicepremiér Mareš nám sdělil, ževláda hodlá v budoucnu podporovat jen některé oblasti vědy. Předpokládám tedy, že vznikne nějaká komise s barákem, sekretářkami, auty a mobily, která pak bude přidělovat státní granty a bude se trvale spekulovat o korupci při jejich přidělování, byť se nikdy nic neprokáže. Možná by proto bylo namístě jmenovat pro přidělování peněz vládou vybraným oborům jen jednoho člověka, třeba rovnou vicepremiéra Mareše, který by peníze rozesílal vybraným vědátorům složenkou.
O vládní moudrosti při výběru vědních oborů, hodných podpory si nedělám iluze - již kdysi dávno jeden ze stranických funkcionářů odmítal naplánovat peníze na výzkum a výrobu polovodičů se slovy, že bude lépe si počkat, až kapitalistická cizina dotáhne výzkum do konce a začne vyrábět plnovodiče - a pak jim to natřeme.
Dle exkluzívního průzkumu Lidových novin se výrazná dvoutřetinová většina občanů přiklání ke zdanění občanů s vyššími příjmy. Tabulka je velmi typická: u občanů se základním vzděláním je to 79,3%, u občanů se vzděláním středním bez maturity 76,9%, u občanů s maturitou 68%, u vysokoškoláků 46%.
Dvě poznámky k tomuto v podstatě zbytečnému průzkumu: Maturita už holt není to, co bývala. A druhá poznámka: v průzkumu mně chyběla otázka, zda-li by dotazovaní souhlasili se zvýšením daní i v případě, že by spadali svými příjmy do příjmů vyšších. Ale to je také otázka zcela zbytečná, neboť odpověď znáte i bez dotazu.
Primátor Pavel Bém, taktéž člen dozorčí rady ČSA nám vysvětlil, kterak je to skvělé, že se jejich novým šéfem stal exministr obrany Tvrdík. Okamžitě mne napadla stará antická moudrost: Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem. Jinak česky: Mlčeti zlato....
Proč se k té grossovštině primátor za ODS přidal, zůstává mi záhadou. Ale zeptám se ho na to hned, jak jej uvidím a jeho odpověď vám sdělím.
Osobně však pokládám tohle přidělení trafiky za superlumpárnu - a tento názor na teplá místa v různých správních a dozorčích radách, komisích a agenturách pro politiky mám stále stejný a vždy jsem jej prosazoval, i během mého v ODS, byť často neúspěšně.
Čeština však může být obohacena o nové slovo, a to výjimečně neanglického, domácího původu: politici ve správních a dozorčích radách by se mohli obecně nazývat tvrdíci.
Citát dne: Vojna z vás udělá muže, jehož nejvyšší metou bude, aby se během jeho služby nic mimořádného nestalo.
(Za časově a místně vhodný citát děkuji Pavlu Kosorinovi).